سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

ارتباط جام جهانی فوتبال با هویت ملی در یک کتاب- اخبار ادبیات و نشر - اخبار فرهنگی تسنیم

تسنیم | فرهنگی و هنری | جمعه، 04 آذر 1401 - 10:12
علی صباغیان در کتاب «جام جهانی فوتبال؛ هویت ملّی و منزلت بین المللی» جام جهانی را از دیدگاه علوم سیاسی بررسی کرده است.
فوتبال،جهاني،جام،فصل،هويت،ورزش،كتاب،بررسي،ملي،منزلت،فرهنگي،ق ...

خلاصه خبر

"تاریخچه شکل‌گیری و تحول جام جهانی فوتبال"،‌ "جام جهانی فوتبال و تقویت هویت و غرور ملّی"، "جام جهانی فوتبال و منزلت‌یابی بین‌المللی" و"آسیب‌های فرهنگی اجتماعی جام جهانی فوتبال" و " نتیجه گیری" عنوان موضوع‌هایی است که در این کتاب بررسی شده است.
اینکه ماهیت جام‌جهانی فوتبال چیست؟
موضوع جهانی شدن ورزش فوتبال، علل تأسیس فیفا به عنوان نهاد مدیریت جام جهانی فوتبال، شکل‌گیری جام جهانی فوتبال و برگزاری اولین دوره جام جهانی موضوع‌های دیگری است که در این کتاب از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
در قسمت پایانی این فصل نیز نتایج جام جهانی فوتبال در بیست دوره انجام شده، از جهات مختلف مورد بررسی واقع شده است.عنوان فصل دوم کتاب " جام جهانی فوتبال و تقویت هویت و غرور ملی" که پس از طرح موضوع بحث معنا و مفهوم هویت، هویت اجتماعی، هویت ملی وغرور ملی مورد بررسی قرار گرفته است.در قسمت‌های بعدی این فصل ارتباط بین ورزش و هویت ملی، فوتبال و هویت ملی و جام جهانی فوتبال و هویت ملی تجزیه و تحلیل شده و نمونه‌های جهانی از تأثیر جام جهانی فوتبال بر هویت ملی بررسی شده است.