خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 15 آذر 1402
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تضاد لایحه بودجه‌ 98 با اهداف دولت در تحرک بخش مسکن

تسنیم | اقتصادی | چهارشنبه، 19 دی 1397 - 22:39
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه 98 در بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به کاهش حجم منابع در بخش مسکن، لایحه بودجه سال آینده با سیاست‌های اعلامی دولت در تحرک بخش مسکن همخوانی ندارد.
حجم،واحدهاي،اعتبارات،تبصره،اعتباري،بازآفريني،دولت،فصل،بند،فص ...

خلاصه خبر

امور مسکن، عمران شهری و روستایی یک درصد از لایحه بودجه عمومی دولت را دربرمی‌گیرد و هم سهم آن از کل بودجه نسبت به سال 1397 کاهش یافته است و هم به لحاظ حجم منابع 19/1 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1397 کاهش یافته است که به نظر همخوانی با سیاستهای اعلامی دولت در تحرک بخش مسکن ندارد و نظر به اثر کاهنده قابل ملاحظه تورم در عملکرد بودجه سال 1398؛ عملاً میتوان سهم و حجم منابع این حوزه را کاملاً کاهشی ارزیابی کرد.
این بخش، به رغم افزایش عمومی هزینه‌های ناشی از تورم به نوعی در تعارض با سیاستهای کلان این حوزه است.
با مقایسه فصول زیرمجموعه امور مسکن مشاهده می‌شود که فصل مسکن )با اعتبار 378 ، 1 میلیارد ریال( 9 / 11 درصد کاهش ، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری )با اعتبار 811 ، 18 میلیارد ریال( 7 درصد کاهش و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی )با اعتبار 430 ، 1 میلیارد ریال( 6 / 22 درصد افزایش در لایحه سال 1398 نسبت به سال قبل از آن داشته است.
بدیهی است که نمیتوان در تمامی ردیفها و فصول و امور انتظار افزایش متناظر با تغییرات کلان سنواتی بودجه را داشت، اما در حالی که کل بودجه امور بخشی بیش از 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته به طور قطع کاهش 3 درصدی امور مسکن، عمران شهری و روستایی، نشان از قرار نداشتن این امور در اولویتهای بودجه سال 1398 دارد.
در عین حال توجه ویژه به بخش تحقیق و توسعه در این امور، از موضوعات با ارزش و واجد اهمیت در تخصیص اعتبارات امور مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به‌شمار می‌رود.