خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 20 مرداد 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

نگاه فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه

تسنیم | استان‌ها | جمعه، 12 بهمن 1397 - 12:28
مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: تأکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در حوزه‌های علمیه و تولید فقه حکومتی، در راستای ارتقاء فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه و تمدن‌سازی است.
فقه،احكام،اسلامي،جامعه،اداره،فقهي،حكومتي،كشف،انسان،نظام،استن ...

خلاصه خبر

کریمی ادامه داد: کشف احکام شرعی به تنهایی، اداره انسان و جامعه را نتیجه نمی‌دهد و بی‌توجهی به استنباط «فقه اداره»، منجر به انزوای روزافزون علم فقه در جامعه و عالمان دینی خواهد شد؛ چراکه جای خالی فقه حکومتی را علم مدیریت غربی پُر می‌کند و سیاست‌گذاری جامعه اسلامی، از پایگاه علوم مدرن و با نگرش سکولار تحقق می‌یابد.
مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: ارتقای فقه به علم اداره انسان و جامعه، نیازمند تولید فقه حکومتی با رویکرد نظام‌سازی است.
فقه حکومتی، بنا به تعریف مقام معظم رهبری، فقهی است که با رویکرد حکومتی، تمامی ابواب فقه را بازخوانی کرده و فقهی در تناسب حاکمیت دینی و اسلامی تولید کند.
بنابراین، فقه نظام‌ساز، در برابر استنباط اتمیک و فقه خرد شکل گرفته و به دنبال کشف نظام‌های اجتماعی و درک مجموعی از دین است.
مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: فقه نظام، فقه رصد و کشف احکام اسلامی در قالب نظام‌های تمدنی است.
به دلیل دورافتادگی عالمان شیعی در طول تاریخ اسلام، هیچ‌گاه مسأله حاکمیت و اداره جامعه از پایگاه فقاهت، مبتلا به عالمان دینی نبوده و از این‌رو، فقه رایج، با نگرش خرد، فردی و پراکنده به استنباط احکام اسلامی می‌پردازد و از این‌رو، شکاف عمیقی میان پژوهش‌های فقهی و نیازمندی‌های جمهوری اسلامی در عرصه مدیریت کشور دیده می‌شود.