سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

مردم اگر در صحنه باشند به افرادی که تصور می‌کنند عقل کل هستند ثابت خواهند کرد که این گونه نخواهد بود

اعتماد | همه | شنبه، 02 تیر 1403 - 16:00
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: فساد، رانت، تبعیض از عوامل برهم زدن اقتدار و عزت این ملت هستند. ما با قدرت جلوی این تبعیض‌‌ها و نامردی‌ها خواهیم ایستاد. اجازه نخواهیم داد کسانی که کاسب تحریم هستند و از شفافیت فرار می‌کنند، بتوانند به همین شکل به راحتی به مسیر خود ادامه دهند.
اقتدار،ملت،نامزد،جلوي،رياست،قدرت،شكل،انتخابات

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: فساد، رانت، تبعیض از عوامل برهم زدن اقتدار و عزت این ملت هستند.
ما با قدرت جلوی این تبعیض‌‌ها و نامردی‌ها خواهیم ایستاد.
اجازه نخواهیم داد کسانی که کاسب تحریم هستند و از شفافیت فرار می‌کنند، بتوانند به همین شکل به راحتی به مسیر خود ادامه دهند.
کد خبر: 664321 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱۴:۵۶:۲۲
مسعود پزشکیان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که امروز به سنندج استان کردستان سفر کرده است، در جمع مردم این شهر گفت: مردم اگر در صحنه باشند این افرادی که تصور می کنند عقل کل هستند مردم به آنها ثابت خواهند کرد که این گونه نخواهد بود.
وی افزود: بنابراین حق با مردم با است.
شاخص درستی و اقتدار یک ملت انسان های آن جامعه هستند.
حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌گوید که دلیل بر اینکه یک حکومتی، یک رئیسی، یک وزیری صالح است یا نه این است که مردم پشت او چه می‌گویند.
اقتدار یک جامعه ملت آن است این جامعه است که می‌تواند یک قدرتی را با اقتدار و با ثبات یا قدرت آن را تضعیف کند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: فساد، رانت، تبعیض از عوامل برهم زدن اقتدار و عزت این ملت هستند.
ما با قدرت جلوی این تبعیض‌‌ها و نامردی‌ها خواهیم ایستاد.
اجازه نخواهیم داد کسانی که کاسب تحریم هستند و از شفافیت فرار می‌کنند، بتوانند به همین شکل به راحتی به مسیر خود ادامه دهند.
معلوم نیست نفت ما به چه شیوه‌ای فروش می‌رود و پول آن را به چه شکل باز می‌گردانند معلوم نیست در کجا آن را خرج می‌کنند؟
آیا نباید ما بیایم جلوی این روند را بگیریم؟‌ ما باید با مردم شفاف صحبت کنیم.
وی در پایان این شعر از سعدی را خواند:
حقیقت سرایی است آراسته
هوی و هوس گرد برخاسته
نبینی که جایی که برخاست گرد
نبیند نظر گرچه بیناست مرد