سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس درباره انتخابات 1403

تسنیم | سیاسی | شنبه، 02 تیر 1403 - 15:48
نتایج جدیدترین نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهش های مجلس در راستای سنجش میزان مشارکت مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، منتشر شد.
درصد،انتخابات،شركت،پاسخگويان،انتخاب،چهاردهمين،دوره،قطعاً،موج، ...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مؤسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای سنجش میزان مشارکت مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، سه موج پیمایش تلفنی از همه افراد 18 سال و بیشتر در کل کشور انجام داده است.
برای جمع‌آوری داده‌ها از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با جمعیت استفاده شده به‌نحوی‌که جمعیت کل کشور پوشش داده شده است.
لازم به ذکر است حجم نمونه در دو موج اول 1000 نمونه با حداکثر خطای 3/1 درصد و در موج آخر 850 نمونه با حداکثر خطای 3/4 درصد بوده است.
مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخگویان
در همه این نظرسنجی‌های ملی، 50/3 درصد از پاسخگویان مرد و 49/7 درصد زن هستند، به‌طوری‌که 40/1 درصد در بازه سنی 18 تا 35 سال (جوان)، 46/1 درصد در بازه سنی 36 تا 60 سال (میانسال) و 13/8 درصد در بازه سنی بیش از 60 سال (سالمند) قرار دارند.
همچنین، 40/3 درصد از پاسخگویان ساکن مراکز استان‌ها، 36/9 درصد ساکن شهرهای تابعه و 22/8 درصد ساکن روستاهای کشور هستند.
میزان مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
به‌منظور سنجش تصمیم مردم برای شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از پاسخگویان سؤال شده است «‌در انتخابات ریاست‌جمهوری هفته آینده، برخی از مردم شرکت می‌کنند و برخی شرکت نمی‌کنند؛ شما چطور؟» در موج سوم این پیمایش 45/5 درصد از مردم گفته‌اند قطعاً در این انتخابات شرکت خواهند کرد، 31/8 درصد در این خصوص مردد بوده و 21/4 درصد ابراز کرده‌اند که قطعاً در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
انتظار می‌رود با نزدیک شدن به روز برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، میزان مشارکت مردم افزایش پیدا کند.
نمودار 1.
تصمیم مردم برای شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سه مقطع زمانی (درصد)
میزان رأی نامزدها در میان افرادی که قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنند
از پاسخگویانی که گفته‌اند «قطعاً» در انتخابات شرکت می‌کنند، سؤال شده‌ است «از بین نامزدهای انتخابات، شما به کدام‌یک رأی خواهید داد؟».
در موج سوم این پیمایش به‌ترتیب انتخاب 20/7 درصد «محمدباقر قالیباف»، انتخاب 18/9 درصد «مسعود پزشکیان» و انتخاب 18/2 درصد «سعید جلیلی» است.
علاوه‌براین، 4/6 درصد از این پاسخگویان «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، 2 درصد «علیرضا زاکانی» و 1/8 درصد «مصطفی پورمحمدی» را به‌عنوان نامزد منتخب خود اعلام کرده‌اند.
همچنین، 2/7 درصد از پاسخگویان گفته‌اند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله می‌دهند و 26/7 درصد نیز مردد بوده و هنوز نامزد‌ موردنظرشان را انتخاب نکرده‌اند.
نمودار 2.
مقایسه نامزد منتخب شرکت‌کنندگان قطعی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مقطع زمانی (درصد)
ستون‌هایی که با رنگ خاکستری نمایش داده شده، برای فرد پاسخگو خوانده نشده است.
میزان رأی نامزدها در میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند
از پاسخگویانی که گفته‌اند «قطعاً یا احتمالاً» در انتخابات شرکت می‌کنند، سؤال شده‌ است «از بین نامزدهای انتخابات، شما به کدام یک رأی خواهید دادید؟».
در موج سوم این پیمایش به‌ترتیب انتخاب 20/5 درصد «محمدباقر قالیباف»، انتخاب 19/3 درصد «مسعود پزشکیان» و انتخاب 17/2 درصد «سعید جلیلی» است.
علاوه‌براین، 4/6 درصد از این پاسخگویان «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، 2 درصد «علیرضا زاکانی» و 1/6 درصد «مصطفی پورمحمدی» را به‌عنوان نامزد منتخب خود اعلام کرده‌اند.
همچنین، 2/8 درصد از پاسخگویان گفته‌اند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله می‌دهند و 27/7 درصد نیز مردد بوده و هنوز نامزد موردنظرشان را انتخاب نکرده‌اند.
نمودار 3.
مقایسه نامزد منتخب شرکت‌کنندگان قطعی و محتمل در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مقطع زمانی(درصد)
ستون‌هایی که با رنگ خاکستری نمایش داده شده، برای فرد پاسخگو خوانده نشده است.
انتهای پیام/