سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

در التهابات 1401 وزیر علوم و بهداشت دولت سیزدهم به صورت غیرقانونی آیین نامه انضباطی دانشجویان را دور زدند

اعتماد | همه | شنبه، 02 تیر 1403 - 10:42
محسن برهانی گفت: در اوج التهابات 1401، وزیر علوم و وزیر بهداشت دولت سیزدهم، به صورت غیر قانونی، آیین نامه انضباطی دانشجویان رابه واسطه یک شیوه نامه دور زدند که بر اساس آن تخلفات دانشجویان افزایش پیدا کرد و مجازات ها هم سنگین تر شد.
دانشجويان،نامه

محسن برهانی گفت: در اوج التهابات 1401، وزیر علوم و وزیر بهداشت دولت سیزدهم، به صورت غیر قانونی، آیین نامه انضباطی دانشجویان رابه واسطه یک شیوه نامه دور زدند که بر اساس آن تخلفات دانشجویان افزایش پیدا کرد و مجازات ها هم سنگین تر شد.