سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

کنایه عباس عبدی به اصولگرایان و پاسخ جالب محمد فاضلی

آفتاب | سیاسی | شنبه، 02 تیر 1403 - 10:18
محمد فاضلی نوشت: اصولگرایان وقتی سوار اسب قدرت می‌شوند، دائم از اسلام‌گرایی و مستند کردن هر عملشان به دیانت دم می‌زنند. ایدئولوژیک می‌شوند و تندرو. انتخابات که می‌شود اسلام‌شان را پنهان می‌کنند، یک آیه هم نمی‌خوانند.
فاضلي،ايكس،اصولگرايان،عبدي،قدر

کنایه عباس عبدی به اصولگرایان و پاسخ جالب محمد فاضلی
محمد فاضلی، استاد دانشگاه، با اشاره به یادداشت عباس عبدی، در شبکه اجتماعی ایکس، که گفته بود: «آیا روزی خواهد آمد که یک نامزد اصولگرا آن اندازه صادق باشد که با شجاعت بیاید و بگوید من با فیلترینگ، گشت ارشاد، سانسور، تبعیض در استخدام‌ها، سر کشیدن به زندگی خصوصی، بی‌قانونی، شبه علم، قیمت‌گذاری دولتی، لباس شخصی و… موافقم؟» در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: اصولگرایان وقتی سوار اسب قدرت می‌شوند، دائم از اسلام‌گرایی و مستند کردن هر عملشان به دیانت دم می‌زنند.
ایدئولوژیک می‌شوند و تندرو.
انتخابات که می‌شود اسلام‌شان را پنهان می‌کنند، یک آیه نمی‌خوانند، به امام علی ارجاع نمی‌دهند، و مدرن می‌شوند.
این قدر صداقت دارند.
این قدر!