سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

آموزش عالی در بخش غیر دولتی هم نیاز به توجه دارد

باشگاه خبرنگاران | سلامت و پزشکی | چهارشنبه، 23 خرداد 1403 - 00:18
معاون آموزشی وزارت علوم مطرح کرد: امروز فضای تقاضا در آموزش عالی متفاوت است و نیاز به بازطراحی وجود دارد.
دانشگاه،دولتي،آموزش،فرهنگ،جهاددانشگاهي،علم،نكته،رتبه،علوم،كس ...

اولین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
مهدی باصولی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در این مراسم مطرح کرد: دانشگاه علم و فرهنگ از اجزای مهم اکوسیستم جهاددانشگاهی است.
جهاددانشگاهی نهاد علمی و فرهنگی است که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند و دو دانشگاه و شش موسسه آموزش عالی و یک موسسه علمی کاربردی دارد.
سی سال از عمر این فعالیت در جهاددانشگاهی می‌گذرد.
اکنون حدود ۱۲۰ هیئت علمی، قریب به ۹ هزار دانشجو، ۷۰۰ مدرس مدعو و حدود ۲۳ هزار نفر فارغ‌التحصیل، خانواده دانشگاه علم و فرهنگ را تشکیل می‌دهند.
دانشگاه در حوزه‌های مختلف در طول این سی سال توانسته افتخارات مختلفی را کسب کند و کسب رتبه اول دانشگاه‌های غیر دولتی یکی از این افتخارات است.
وی گفت: در این 30 سال گذشته دانشگاه افتخارات بسیاری را کسب کرده است.کسب رتبه اولISC،رتبه 1100 دانشگاه های سبز در بین دانشگاه های جهان و همچنین برای اولین بار یک دانشگاه غیر انتفاعی بین رتبه بندی های تایمز قرار گرفت و دانشگاه علم و فرهنگ رتبه 1500 را کسب کردیم.
باصولی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه این دانشگاه نیروی انسانی آن است، افزود:‌ تعدادی از همکاران ما جزو یک درصد دانشمند پراستناد دنیا هستند.
اینکه این افراد این دانشگاه را انتخاب کردند برای ما مایه افتخار است.
در همه ارکان دانشگاه این مسئله جریان دارد و ما جلوه‌های آن را در بزنگاه‌های مختلف می‌بینیم.
مولفه دوم بحث فرهنگ است؛ فرهنگی که خاص موسساتی است که وابسته به جهاددانشگاهی هستند.
مولفه سوم هویت دانشگاه علم و فرهنگ و اتصالش به جهاددانشگاهی است که این اتصال بسیار حائز اهمیت است.
باصولی ادامه داد: در حوزه‌های فرهنگی، دانشگاه این افتخار را دارد میزبان خیلی از برنامه‌های فرهنگی جهاددانشگاهی در سطح ملی باشد و ما اخیرا مسابقه مناظره را برگزار کردیم.
یک نکته مهمی که وجود دارد این است که نسل اول دانشگاه‌ها آموزش بنیان بودند، نسل دوم دانشگاه‌ها پژوهش بنیان بودند، در نسل سوم کارآفرینی مورد تاکید قرار گرفت ولی ایراداتی نسبت به دانشگاه کارآفرین وجود داشت از جمله اینکه بیش از حد به جنبه تجاری نگاه می‌کنند، لذا نسل چهارم دانشگاه‌ها به جامعه توجه دارند و شعارشان دانشگاه ارزش‌آفرین است.
این مقوله مهمی است که در برنامه‌های دانشگاه مد نظر قرار گرفته و امیدواریم دانشگاه در ابعاد مختلف برنامه‌های مختلفی را ارئه دهد.
روح الله رازینی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بیان کرد: اگر مردمی‌سازی در همه عرصه‌ها یک راهبرد کلیدی است در آموزش عالی بخش غیر دولتی اهمیت دارد و باید به طور خاص مورد توجه قرار بگیرد.
رازینی عنوان کرد: امروز فضای تقاضا در آموزش عالی متفاوت است و نیاز به بازطراحی وجود دارد.
باید نگاهمان را از نگاه بسیط به نگاه توسعه‌یافته‌تری بدل کنیم.
شاید راحت‌ترین راه تقسیم موسسات به دولتی و غیر دولتی باشد ولی این دوگانه‌سازی گرچه مسئله را ساده می‌کند ولی حل نمی‌کند.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه گفت: ما در وزارت علوم نیاز به این داریم که تنظیم‌گری متفاوتی برای آموزش عالی طراحی کنیم.
وی تاکید کرد: حتما باید وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط بخش غیر دولتی را در نظر بگیرند و متفاوت از نگاه دولتی به آنها نگاه کنند ولی آن طرف هم باید در مورد تضمین کیفیت و اطمینان‌بخشی نسبت به کیفیت آموزش در بخش غیر دولتی فکر کند.
اگر ماموریتی برای این بخش تعریف می‌شود، باید نظامی برای تضمین کیفیت هم داشته باشیم.
رازینی با اشاره به چهار نکته خاطرنشان کرد: نکته اول بحث بازتعریف جایگاه و ماموریت بخش غیر دولتی است، نکته دوم گونه‌بندی و تفاوت‌های موسسات غیر دولتی است، نکته سوم بحث بازطراحی الگوی تنظیم‌گری وزارت علوم در نسبت با زیرنظام غیر دولتی است و نکته چهارم تاکید بر نظام تضمین کیفیت و طراحی این نظام برای بخش غیر دولتی است.
در تمام این چهار مسئله، تعیین‌کننده اصلی خود صاحب‌نظران و صاحبان تجربه آموزش عالی در حوزه غیر دولتی هستند.