سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

ضرورت بازنگری طرح تفصیلی با رویکرد‌های نوین و زیست‌پذیرتر

باشگاه خبرنگاران | اجتماعی و حوادث | سه شنبه، 28 شهریور 1402 - 11:29
عضو شورای شهر تهران گفت: در دو سال اخیر بازدید‌های میدانی از مناطق مختلف با دغدغه خاطرِ فضا‌های بی‌دفاع شهری، عرصه‌های رها شده و بافت‌های شهری مساله‌دار (به ویژه از منظر اجتماعی) صورت گرفته است.
تهران،شهر،اجتماعي،بازنگري،شهري،طرح،تفصيلي،مديريت،شهروندان

خلاصه خبر

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به اینکه مهمترین رسالت کمیته اجتماعی صیانت و ارتقای منفعت عمومی شهروندان و شهر تهران است؛ از این منظر، طرح‌های توسعه شهری به مثابه یک میثاق جمعی و زبان گویای شهر و شهروندان و مدیریت شهری برای دستیابی به منفعت عمومی در قالب‌های ف همان‌طوری ضایی و کالبدی تلقی می‌شود.
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجموعه مدیریت شهری تهران باید این فرصت را به مثابه ظرفیت‌سازی راستین تلقی کند تا به واسطه آن، فرایند بازنگری طرح تفصیلی تهران با رویکرد به‌روز، واقع باورانه و زیست‌پذیرتری به ارمغان آید.