سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

پایان خونین سیگار کشیدن مخفیانه

باشگاه خبرنگاران | اجتماعی و حوادث | دوشنبه، 27 شهریور 1402 - 18:29
رسیدگی به پرونده پسر جوان از اوایل خرداد امسال با گزارش نزاع خونین در یکی از مناطق جنوب تهران آغاز شد.
پدر،شهرام،چاقو،پسرعمويش،شاهرخ،سيگار،مأموران،برادر،خانه،مخفيا ...

خلاصه خبر

پدر خانواده در توضیح ماجرا به مأموران گفت: پسرم ۲۱ساله است مدتی قبل متوجه شدم مخفیانه سیگار می‌کشد.
وقتی فهمیدم خودم را به خانه رساندم با دیدن پسرم که غرق در خون بود حالم بد شد خواستم مانع شهرام شوم که من را هم با چاقو زد در همان لحظه برادرزاده‌ام مهران رسید و خواست تا چاقو را از شهرام بگیرد که او هم چاقو خورد و به زمین افتاد.
خواستم از خانه خارج شوم که یقه‌ام را گرفت و یک سیلی به صورتم زد من هم به یکباره از کوره در رفتم و چاقویی که در جیبم بود را بیرون آوردم و چند ضربه به او زدم در همین حین پدرم سر رسید و از ترسم یک ضربه هم به او زدم و بعد هم مهران آمد و ناچار شدم او را هم بزنم تا بتوانم از خانه فرار کنم.