خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 04 مهر 1402
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

ابعاد طراحی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی

مشرق | اقتصادی | دوشنبه، 27 شهریور 1402 - 00:28
بررسی ابعاد طراحی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی ایران مبتنی بر تجارب سایر کشورها و ارائه الگوی اجرایی پیشنهادی
توسعه،تحقيق،مالياتي،اعتبار،بنگاه،اقتصادي،هزينه،طراحي،مشوق،اب ...

خلاصه خبر

به گزارش مشرق، یکی از ابزارهای تنظیم گر و نظامند دولت ها در حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی، به کارگیری مشوق های مالیاتی است.
ضرورت و اهداف پژوهش
بدین ترتیب انجام تحقیق و توسعه در بخش بنگاه های اقتصادی از منظر هزینه کرد تحقیق و توسعه ملی از اهمیت بالایی برای دولت ها برخوردار است.
یکی از ابزارهای مهم دولت ها، در تحریک هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاه های اقتصادی، استفاده از سیاست های مالیاتی است.
مشوق های مالیاتی به دلیل مزایایی همچون هوشمندی و نظام مند بودن و بی طرفی در اجرا، بسیار متداول و فراگیر است بررسی تجربیات و روندهای جهانی در حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی توسط دولت ها نشان می دهد که در سالیان اخیر مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه همچون «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هزینه محور» به عنوان اصلی ترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق توسعه بنگاه های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است
سهم تحقیق و توسعه بخش بنگاه های اقتصادی ۳۲ درصد از کل هزینه های تحقیق و توسعه کشور است که در مقابل سهم ۷۰ درصدی تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است؛ لذا با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد ایران و نیاز مبرم کشور به انجام تحقیق و توسعه در صنایع برای مقاوم سازی اقتصاد کشور و محدودیت های بودجه بخش دولتی برای سرمایه گذاری مستقیم در تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی، باید اقدامات و برنامه ریزی های لازم به منظور حمایت های هدفمند تر از فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی به طور خاص در رابطه با مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه صورت پذیرد.
الگوی پیشنهادی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی ایران
اصول کلی لحاظ شده در ابعاد طراحی و اجرایی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
در زمینه سادگی در طراحی و اجرا می توان گفت اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، به ویژه در سال های ابتدایی که اجرای آن می تواند با ناپختگی همراه باشد، اعتبار مالیاتی باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که بار مالی منطقی برای دولت ایجاد کند.
استفاده از زیرساخت ها و سامانه های الکترونیک همچون سامانه مؤدیان موضوع «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱/۸/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و سامانه تأمین اجتماعی به منظور ارزیابی و راستی آزمایی هزینه کرد نیروی انسانی تحقیق و توسعه کارگشا خواهد بود.
ابعاداصلی طراحی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
ابعاد اصلی اجرایی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه