خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 12 فروردین 1402
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

طرح پایش مراکز آموزش علمی کاربردی در همه استان ها اجرا شد

مهر | دین و اندیشه | یکشنبه، 28 اسفند 1401 - 12:06
معاون نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی گفت: طرح پایش مراکز آموزش علمی کاربردی در همه استان ها اجرایی شد و بیش از۴۷۰ مرکز فعال را مورد بررسی قرار گرفت.
دانشگاه،كاربردي،علمي،جامع،مراكز،نظارت،اشتغال،استان،برنامه،سن ...

خلاصه خبر

محمد فتحیان معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی بر مبنای علم نافع تشکیل شده است و هدف از این دانشگاه اشتغال موثر به مفهوم واقعی است.
وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی سعی کرده است فاصله دانشگاه و صنعت را کم کند و ارتباط خوبی را برقرار کند.
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: یکی از سیاست های مهم دانشگاه این است که در امتداد رسالت اشتغال محوری به نظارت محصول محور تاکید دارد و خروجی فرایند آموزشی مراکز، دانش آموخته هایی هستند که محصول دانشگاه بوده و باید مهارت لازم را کسب کرده باشند.
وی ادامه داد: سهم بالای نظارت ما باید مبتنی بر محصول باشد، اینکه آیا دانش آموخته در یک صنعت شاغل می شود و اگر شاغل می شود آیا توانمندی دارد یا خیر به عنوان اصل در نظارت دانشگاه است.
تسهیل اشتغال از طریق ایجاد مراکز کارآفرینی تخصصی و توانمندسازی شاغلین در حوزه های مختلف بازار کار همراه با تضمین اشتغال از اهم سیاست‌های دانشگاه است.
مراکز جدیدی که می خواهند مجوز تاسیس را دریافت کنند باید برنامه توانمندسازی و تضمین اشتغال ارائه دهند.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه مشاغل در حال تغییر هستند و در ۲۰ سال آینده ۸۰ درصد مشاغل جاری حذف و تغییر می‌یابند و طول عمر متوسط مشاغل ۵ سال است، باید دوره‌ها به هنگام شده و براساس آینده پژوهی تدوین و اجرا شوند.