خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 13 بهمن 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

به زودی با موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی بر‌می‌گردیم ...

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح شد

مهر | سیاسی | چهارشنبه، 05 بهمن 1401 - 10:17
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را اصلاح کردند.
ماده،قانون،تبصره،مذكور،ديوان،موضوع،رأي،هيأت،رسيدگي،شكايت،تخص ...

خلاصه خبر

نمایندگان ضمن حذف تبصره ماده (۹)، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند:
ماده ۱۰- در بند (۳) ماده (۱۰) قانون عبارت «بند (۱)» به عبارت «بند (۱) و تبصره (۴) این ماده» اصلاح می‌شود.
تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳) و(۴) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است.
به ماده (۱۲) قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است.
ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند.
رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به‌عمل می‌آید.
پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود.
ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۶- در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب‌رئیس هیأت تخصصی مربوط است.
ماده ۴۶- ماده (۸۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون:
۲- چنانچه مصوبه را به علت مغایرت آن با جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون قابل ابطال تشخیص دهد، حکم به ابطال مصوبه و در غیر این‌صورت حکم به ردّ شکایت صادر می‌کند.
ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است.
ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۲- شناسایی آئین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها