خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 10 بهمن 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

به زودی با موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی بر‌می‌گردیم ...

تحلیل دریادار ترک: آیا ترکیه از ناتو اخراج می شود؟ -بخش اول- اخبار ترکیه و اوراسیا - اخبار بین الملل تسنیم

تسنیم | بین‌الملل | سه شنبه، 04 بهمن 1401 - 18:18
علاوه بر داخل ترکیه، در خارج نیز، تحلیلگران و استراتژیست هایی پیدا می شوند که معتقدند مدتهاست زمان خروج ترکیه از ناتو فرا رسیده است.
تركيه،ناتو،اخراج،ميلادي،2016،مقامات،گروه،كشور،دريادار،2015،ا ...

خلاصه خبر

دریادار یایجی بعدها با تیم اردوغان دچار اختلاف شد و او را بازنشسته کردند.
قبل از آن که کودتای سال 2016 میلادی در ترکیه روی دهد، دولت، به شکل جدی علیه نفوذ همه جانبه ساختار غیر قانونی فتح الله گولن، قدم برداشته بود.
اساساً از همان سال 2014 میلادی، دولت اعلام کرد که این گروه، یک گروه تهدیدگر و غیرقانونی است.
جاناتانشانزردرمجلهپولیتیکودر 9 اکتبر 2014 میلادی، چنین مطلبی منتشر کرد:«آیازمانحذفترکیهازناتوفرارسیدهاست؟»
تنها یک سال بعد و در سال 2015 میلادی، نفوذی های گولن در ارتش ترکیه، هواپیمای جنگنده روسیه را پایین انداختند.
پسازاینرویداد،گیلبرتمرسیهسردبیرنشریهNews Junkie Post در 1 دسامبر 2015 مقالهایبااین عنوان نوشت: آیا ترکیهازناتواخراجخواهدشد؟
در این صورت، بعید نیست که آلمان و فرانسه، رسماً اعلام کنند که نیازی به دفاع از ترکیه نمی بینند و آمریکا نیز به خاطر اهمیت این دو عضو، راضی نشود که برای ترکیه کاری انجام دهد».
همچنین،در 4 دسامبر 2015 ،تد گالن کارپنترآکادمیسینمؤسسهکاتو،چنین سوالی طرح کرد: آیا زمانحذفترکیهازناتوفرارسیدهاست؟
نکته مهم این است که پس از کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016 میلادی نیز، یک بار دیگر استفاده ازشعارحذفترکیهازناتوافزایشیافت.
جانکریوزیرامورخارجهآمریکادر 17 ژوئیه 2016 بلافاصلهپسازشکستکودتای شاگردان گولن اعلامکردکهازترکیهخواسته از اصولدموکراتیکمحافظتکند.
در همان روزها، مقالهبسیارجالبیدراینزمینهدرانگلستاندر19 جولای 2016 منتشرشد .
جانکوفلیندرمقالهخودکهدرروزنامه تلگرافمنتشرشد،چنین نوشت: «ممکن است برای سقوط اردوغان، ناتوچارهایجزاخراجترکیهازائتلافنداشتهباشد».