خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 10 بهمن 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

به زودی با موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی بر‌می‌گردیم ...

۸۳ برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی اعتباربخشی شدند

مهر | دین و اندیشه | سه شنبه، 04 بهمن 1401 - 17:55
مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت گفت: حدود ۸۳ برنامه آموزش مداوم اعتباربخشی شده و هدف تفویض اختیار به دانشگاه‌ها است.
آموزش،مداوم،بهداشت،وزارت،علمي،برنامه،پزشكي،هيات،ثبوتي،بازنگر ...

خلاصه خبر

ثبوتی با اشاره به سی و پنجمین شورای عالی آموزش مداوم تصریح کرد: با توجه به مصوبات جلسه مذکور مقرر شد تعرفه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی جامعه به مبالغ واقعی نزدیک‌تر شوند و بین‌المللی‌سازی آموزش مداوم که برنامه نوینی است با همکاری اداره کل بین الملل وزارت بهداشت انجام شود تا آموزش پزشکی‌ کشور به‌ کشورهای‌ همسایه‌ تسری‌ یابد.
وی گفت: ساماندهی پرداخت و افزایش حق الزحمه و ایجاد جذابیت برای سخنرانان و اعضای هیات علمی با ارائه پیشنهاد تهیه شده جهت تصویب در هیئت امنا وزارت بهداشت از دیگر مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم بود و تدوین برنامه جهت ارتقا و ترفیع اعضای هیات علمی در بازنگری آیین نامه اعضای هیات علمی با همکاری امور هیات علمی وزارت بهداشت در حال انجام است.