خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 12 بهمن 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

به زودی با موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی بر‌می‌گردیم ...

روایت اشرف پهلوی از نگاه پدرش به جایگاه زن ایرانی

مشرق | سیاسی | سه شنبه، 04 بهمن 1401 - 16:47
نگاه طاغوت به جایگاه زن ایرانی را می‌توان در نوع پاسخ رضاشاه به درخواست دخترش اشرف پهلوی برای تحصیل در سوئیس مشاهده کرد: دست از این مزخرفات بردار!
سوئيس،اشرف،تلگرافي،پهلوي،ماندن،محمدرضا،شاه

خلاصه خبر

از این رو برآن شد این تصمیم را با رضاخان مطرح کند.
مواجهه رضاشاه با این تصمیم دخترش، می‌تواند نگاه شاه وقت ایران به زنان را بازنمایی کند.
ولی همین نیز خاص رضا شاه بود.
وقتی که پی بردم برای همیشه از فرصت‌هایی که به برادرهایم می‌دهد محروم هستم، عصبانی و سرخورده و آزرده شدم.