خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 17 آذر 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

عبور از مسابقه گرانی و واکاوی ارتباط آن با تضعیف طبقه متوسط جامعه- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم

تسنیم | اقتصادی | جمعه، 04 آذر 1401 - 10:35
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، به علت عدم نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن کالاهای غیر ضرور وارد کشور شد.
اقتصادي،كشور،اقتصاد،كاهش،برنامه،دولت،جامعه،ارزي،راهبردي،درآم ...

خلاصه خبر

سیاستهای جدید به نوع دیگر تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف کامل ارز ترجیحی از ابتدای سال 1401، بر دشواری های اقتصادی کشور افزود و نتیجه آن باعث به وجود آمدن عوامل فرسایشی که اقتصاد ایران را در مسیر جدید سوق داده و چالش بلقوه برای گسترش آسیبهای اقتصادی واجتماعی شد.
لذا استمرار این نوع سیاست های اقتصادی تورم زا در شرایط فعلی نتیجه ای جز افزایش رشد حجم نقدینگی، افزایش کسری بودجه و انبساطی شدن اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت ندارد که تآثیر آن به طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم، کاهش مستمر ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به نارضایتیها و گسست خانواده و جامعه، ندارد.
ضمن اینکه در این کارزار، طبقه متوسط و تحصیل کرده جامعه که نقش واسط سرمایه های انسانی و مادی توسعه اقتصادی را ایفا می نماید، کم کم زایل شده و از بین خواهد رفت.
امّا چگونه این وضعیت بدفرجام درجامعه شکل می‌گیرد به عوامل متعدی بستگی دارد.
دولتها بزرگترین عامل ثبات یا عدم ثبات دهنده در ساختارسازی بنیادهای تحول آفرین یا مخرب نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند و سعی می شود به این عوامل نقش آفرین، درحوزه اقتصاد اشاره کوتاهی داشته باشیم :
اقتصاد ایران همواره ازفقدان دو عامل بزرگ تأثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه های پایه ای اقصاد ملی، رنج برده است.
مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره خوردن فعالیت های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت و خیزها و نوسانات رشد اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است.
این مشکلات بیشتر به دلیل دوعامل تأثیرگذار که ذیلاً به آنها اشاره می شود بر شدت آن افزوده شده است.
درهر دو صورت وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی در مواقعی که نوسانات قیمت نفت، با کاهش یا افزایش قیمت جهانی نفت یا کاهش میزان صادرات نفت براثر تحریمهای یکجانبه آمریکا، مصداق آن را در دوران دولتهای مهرورزی و عدالتخواهی، و تدبیر و امید دیده ایم، اقتصاد کشور را دچار مشکل به این دوعامل تآثیر گذار در رشد اقتصادی در دو دهه اخیر اشاره می شود :
عامل اول : فقدان برنامه های راهبردی دائمی است که با وجود شش برنامه 5ساله توسعه اقتصادی، ولی با سلیقه ها و علایق دولت ها بعضاً تغییر کرده یا عملاً کنار گذاشته وکمتر اجرایی شده است.
عامل دوم : بحران مدیریتی در اجرای سیاستهای اقتصاد کلان بوده و گاهی حتی برخلاف جریان آب شنا کرده و برخلاف قواعد بیّن اقتصادی عمل شده است.
برای این غفلت ها است اقتصاد ایران در مقاطع مختلف با کاهش نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت خام،شدیداً تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی وشوک های مختلف قرار گرفته و عکس العمل تندی نسبت به این شوکها نشان داده است.
گرچه اقدامات دفعی وموردی دولت ها تا حدودی از شدت بحرانها کاسته، ولی دربهبود وضعیت و ثبات نهادینه شده کشور تأثیرقابل ملاحظه نداشته و فقط معضلات پیش آمده را موقتاً رفع کرده است.
اقتصاد ایران همواره ازضعف مدیریت راهبردی آسیب دیده است.
فقدان برنامه های راهبردی درحل مشکلات ساختاری اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور درطی چهار دهه گذشته بوده است.
اثرات این تصمیمات در تغییر نرخ ارز یا افزایش غیرمترقبه کالاها و خدمات، تأثیرمستقیم آن را در متغیر های اقتصاد کلان بارها شاهد بوده ایم.