سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

عامل یک هشتم مرگ های جهان عفونت های باکتریایی است

باشگاه خبرنگاران | سلامت و پزشکی | پنجشنبه، 03 آذر 1401 - 18:45
بیش از ۷۵ درصد از مرگ‌های مرتبط با باکتری‌ها به دلیل یکی از سه بیماری عفونت‌های دستگاه تنفسی تحتانی، عفونت‌های جریان خون و عفونت‌های شکمی است.
مرگ،مير،اورئوس،استافيلوكوكوس،عفونت،بيشترين،نفر

خلاصه خبر

پنج میکروب خاص و به طور کلی شناخته شده استافیلوکوکوس اورئوس،‌ای کولی، استرپتوکوک پنومونیه، کلبسیلا پنومونیه و سودوموناس آئروژینوزا مسئول بیش از نیمی از مرگ و میر‌های ناشی از عفونت باکتریایی بودند.
در سال ۲۰۱۹ تعداد مرگ و میر ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس و E.
coli بیشتر از HIV/AIDS که باعث مرگ ۸۶۴۰۰۰ نفر شد، بود.
میزان مرگ و میر ناشی از عفونت باکتریایی بسته به مکان متفاوت بود.