سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

میرزای جنگلی چگونه جلوی یک فاجعه انسانی را گرفت؟

فارس | استان‌ها | پنجشنبه، 03 آذر 1401 - 12:36
عضو علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بیان اینکه پیروان میرزا کوچک خان، رشت را از دست انگلیسی‌ها در آوردند، گفت: اگر اقدامات میرزا نبود ممکن بود مردم گیلان نیز از قحطی جان خود را از دست بدهند.
ايران،ميرزا،قحطي،تجزيه،خان،انگلستان،دست،رشت،مؤسسه،گيلان

خلاصه خبر

عضو علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بیان اینکه پیروان میرزا کوچک خان، رشت را از دست انگلیسی‌ها در آوردند، گفت: اگر اقدامات میرزا نبود ممکن بود مردم گیلان نیز از قحطی جان خود را از دست بدهند.
وی با بیان اینکه پیروان میرزا کوچک خان، رشت را از دست انگلیسی‌ها در آوردند، گفت: دشمن به دنبال بمباران رشت بود اما میرزا شهر را تخلیه کرد تا مردم کشته نشوند.
رمضان نرگسی با اشاره به ایجاد قطحی بزرگ توسط انگلستان در ایران خاطرنشان کرد: گیلان درگیر مشکل قحطی نشد و میرزا کوچک خان ماهی ۱۰ هزار دلار کمک برای قحطی زدگان ایران ارسال کرد.