سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

«باغستان سنتی» هویت مردم قزوین است/ لزوم ارتقاء منظر شهری با حفظ باغات سنتی

فارس | استان‌ها | پنجشنبه، 03 آذر 1401 - 11:54
باغ های موجود در هر شهر به مثابه قلب تپنده آن محسوب می شوند و از ظرفیت باغ های سنتی نه صرفا به منظور عملکرد تفرجگاهی، بلکه به عنوان محیط کار، اشتغال و تولید نیز می توان بهره برد.
شهر،قزوين،باغستان،سنتي،حفظ،شهري،باغات،شهرسازي،سبز،توسعه،عنوا ...

خلاصه خبر

باغ های موجود در هر شهر به مثابه قلب تپنده آن محسوب می شوند و از ظرفیت باغ های سنتی نه صرفا به منظور عملکرد تفرجگاهی، بلکه به عنوان محیط کار، اشتغال و تولید نیز می توان بهره برد.
اهمیت باغات سنتی در شهری چون قزوین که قدمتی چند هزار ساله دارد و جزئی از پیکره این شهر محسوب می شوند، به عنوان یک بخش جاندار برای شهر تلقی می گردد و در هماهنگی با بخش بی جان کالبد شهر، ساختار یا بافت و سیمای شهر را تشکیل می دهند که نبود آنها بر ارزش بصری و سیما و منظر شهر قزوین نیز تاثیر معنا داری خواهد داشت.
در این رابطه سید حامد قافله باشی دانشجوی دکتری شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: وجود باغات سنتی در شهر قزوین به عنوان لبه شهری تفکیک فضاهای شهری، ایجاد حرایم عریض سبز در پیرامون شهر و ایجاد دید و منظر مطلوب در ورودی های شهر و محدوده اطراف شهر می تواند موثر باشد.
در این میان پس از اصلاحات اراضی، علیرغم اهمیت باغستان ها که پیکره ای از شهر سه هزار ساله قزوین است و با تاریخ شهر یگانگی جدا ناشدنی دارد، به تدریج تعداد زیادی از باغستان ها و اراضی کشاورزی جای خود را به بناهای مختلف دادند و سال به سال از میزان فضای سبز شهر کاسته و لطمه شدیدی به آن وارد شد.
به همین منظور با توجه به اهمیت حفظ باغات سنتی در شهر قزوین و میزان تاثیر این باغات بر سیما و منظر شهر که می تواند موجب توسعه پایدار و حفظ محیط زیست شهری شود، باید تدابیری سازنده ای در این رابطه اندیشیده و اقدامات علمی صورت گیرد.