خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 10 آذر 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

افزایش نژادپرستی علیه بومیان استرالیا

باشگاه خبرنگاران | بین‌الملل | پنجشنبه، 03 آذر 1401 - 11:24
سازمان غیرانتفاعی «سازش استرالیا» تاکید کرد نژادپرستی و غرض ورزی علیه بومیان استرالیا در دو سال اخیر افزایش یافته است.
استراليا،درصد،بوميان،سازش،نظرسنجي،سازمان،نژادپرستي

خلاصه خبر

بر اساس تازه‌ترین «شاخص سازش استرالیا» که سازمان غیرانتفاعی «سازش استرالیا» هر دو سال یک بار منتشر می‌کند، ۶۰ درصد بومیان شرکت کننده در نظرسنجی گفتند در شش ماه اخیر (قبل از نظرسنجی) با نژادپرستی یا غرض ورزی رو به رو شده اند.
۵۷ درصد بومیان و ۴۲ درصد غیربومیان شرکت کننده در نظرسنجی معتقدند استرالیا کشوری نژادپرست است.