سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان علمی قرار گرفتند

مهر | استان‌ها | پنجشنبه، 31 شهریور 1401 - 15:32
زنجان-دکتر هاشم شهروس وند و دکتر علی رمضانی از اعضای هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان سال ۱۴۰۱ کشور قرار گرفتند.
علمي،سرآمدان،سرآمد،پژوهشي،فدراسيون

خلاصه خبر

این فدراسیون، سرآمدان علمی را سالانه از بین افراد با توانمندی پژوهشی معتبر شناسایی و آنها را در ۲ گروه سرآمد علمی و سرآمد علمی جوان با توجه به اعتبار علمی کسب شده توسط هر فرد حمایت می‌کند.
سرآمدان علمی افرادی هستند که فعالیت های پژوهشی و دستاوردهای علمی معتبری در سال های اخیر دارند.