خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 06 مهر 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بصیرت و ایستادگی رمز پیروز ی در فضای غبار آلود فتنه است

مهر | استان‌ها | پنجشنبه، 31 شهریور 1401 - 13:57
بیرجند _استاندار خراسان جنوبی گفت: بصیرت، ایستادگی و مقاومت رمز پیروزی در فضای غبار آلود فتنه است و در این شرایط به وظیفه خود باید به خوبی عمل کنیم.
شناختي،جنگ،دشمن،سخت،قناعت،گوگل،مطلب

خلاصه خبر

وی افزود: دشمن در جنگ شناختی با بهره‌گیری از زیرساخت رسانه‌های سایبری افکار افراد را مورد حمله قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: جنگ شناختی در مرحله اجرا دارای سطوح سه گانه کاربردی، عملیاتی و تاکتیکی است که نشان دهنده دامنه و عمق حمله آن بر جامعه مورد هدف است.
استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: حوادث اخیر در راستای جنگ شناختی دشمن است و ما وظیفه داریم مانند گذشته با ایستادگی و مقاومت راه حق را ادامه دهیم و دیگران را هم به این راه هدایت کنیم.