سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

برنامه‌های فرهنگی امیدآفرین در دانشگاه‌ها افزایش یابد/ لزوم مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی

فارس | دانش و فناوری | چهارشنبه، 30 شهریور 1401 - 17:53
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ضرورت دارد که برنامه‌های فرهنگی امیدآفرین در دانشگاه‌ها افزایش یابد، گفت: فعالیت‌ها تا جایی که ممکن است باید به دانشجویان واگذار شود؛ چرا که این مهم جزئی از فرآیند جامعه‌پذیری دانشجویان محسوب می‌شود.
فرهنگي،دانشجويان،وزارت،علوم،اجتماعي،معاون،علمي،دانشگاه،كلانت ...

خلاصه خبر

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ضرورت دارد که برنامه‌های فرهنگی امیدآفرین در دانشگاه‌ها افزایش یابد، گفت: فعالیت‌ها تا جایی که ممکن است باید به دانشجویان واگذار شود؛ چرا که این مهم جزئی از فرآیند جامعه‌پذیری دانشجویان محسوب می‌شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه باید سطح تحمل خود را بالا ببریم افزود: تا آنجایی که ممکن است صبر و مدارا پیشه کنید.
چهره زیبای دانشگاه در معاونت فرهنگی نمود پیدا می‌کند و مأمن دانشجویان معاونت فرهنگی است.
معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: دانشجویان باید فرصتی برای کنشگری و مشارکت در امور فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها داشته باشند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه سخنان خود بر تقویت شورای مناطق و ارائه تصویر درست از دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: حمایت جدی مقام معظم رهبری از نهاد علم و دانشگاه رسالت ما را سنگین می‌کند.
معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه «امید تمدن‌ساز و آینده ساز است» خاطر نشان کرد: مسئله اصلی در محیط دانشگاه امید است و دشمن هم آن را نشانه گرفته است، لذا هر برنامه‌ای که بتواند امیدافزا باشد بسیار کمک کننده خواهد بود.