خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 29 مرداد 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

جزئیات متن اصلاح قانون انتخابات مجلس/ از پررنگ‌تر شدن نقش احزاب تا تغییر شرایط عمومی و اختصاصی

فارس | سیاسی | یکشنبه، 16 مرداد 1401 - 02:30
جزئیات متن اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
ماده،قانون،انتخابات،تبصره،نظارت،رأي،كشور،مجازات،اسلامي،هيأت، ...

خلاصه خبر

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس طرحی را آماده کرده‌اند تا با آن بتوانند قانون فعلی انتخابات مجلس را اصلاح کنند.
جزئیات متن اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
ماده1- ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/ ‌9/ ‌1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های «2» و «3» ماده (8) آن حذف می‌شود:
ماده 3- یک ماده به‌ شرح ذیل به عنوان ماده (7 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:
این امر مانع از حمایت‌های احزاب، جبهه‌های موضوع قانون فوق از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود.
تبصره 1- احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند.
تبصره 3- ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل احزاب و همچنین مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع این ماده که به صورت رسمی از سوی مقامات این جبهه‌ها و تشکل‌ها معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.
تبصره 6- هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب، جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه‌ یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 8/ 8/ 1395 باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره ۷- انتشار فهرست بدون رعایت تشریفات تبصره (۳) و یا بدون موافقت کتبی نامزد، جعل محسوب شده و مستوجب صدور مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی است.
ماده 4- یک ماده به‌ شرح ذیل به عنوان ماده (7 مکرر2) به قانون الحاق می‌شود:
تبصره 3- در صورتی که رأی‌دهنده به‌ صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزدها رأی دهد، رأی به نامزدها ملاک بوده و رأی به فهرست محاسبه نخواهد شد.
ماده 7- ماده (14) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 8- ماده (17) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره ماده (67) می‌شود:
تبصره ۶- منظور از جرایم خاص انتخاباتی رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در زمان انتخابات و مرتبط با فرآیندهای انتخاباتی از جمله جرایم موضوع ماده (۶۶) این قانون ارتکاب می‌یابند.
ماده ۱۷ مکرر 3- در صورت ارتکاب تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات،‌ به تخلف رسیدگی کنند.
ماده 11- ماده (28) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
نداشتن محکومیت قطعی به جرایم زیر: الف) بزه‌های عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
پ) محرومیت از عضویت در هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات
نداشتن محکومیت موضوع اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نداشتن سابقه رد اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی.
5- التزام عملی به قانون اساسی؛
تبصره 3- شورای نگهبان می‌تواند حداقل یک سال پیش از برگزاری هر دوره از انتخابات مصادیق شرایط ماهوی را اعلام عمومی می‌نماید.
ماده 12- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (29) به قانون الحاق می شود:
وزارت کشور موظف است اطلاعات ثبت‌نام و نسخه‌ای از مدارک را بلافاصله به شورای نگهبان ارسال کند.
3- سازمان امور استخدامی نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۲۸) و تخلفات تبصره (3) بند (الف) ماده ۲۸
ماده 13- ماده (29) اصلاحی و تبصره‌های آن حذف و ماده (29) فعلی قانون با اصلاحات زیر به عنوان ماده (30) اصلاح می‌شود:
تبصره ۳- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، هم‌تراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) این ماده هستند.
ماده 14- ماده (31) به‌شرح ذیل به قانون الحاق و ماده (31) فعلی قانون جایگزین ماده (32) قانون می‌شود و ماده (32) فعلی قانون با حذف تبصره (2) آن به‌عنوان ماده (32 مکرر) محسوب می‌شود.
4- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
تبصره5- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید.
مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره6- هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.
ماده 15- ماده ذیل به‌عنوان ماده (31 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:
1- مسئولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح
2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
3- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
تبصره- وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور موظفند کلیه تصمیمات خود را در خصوص انتخابات به اطلاع هیأت اجرائی مرکزی برسانند.
تصمیمات هیأت مرکزی نظارت لازم‌الاتباع است.
ماده 17- ماده ذیل به‌عنوان ماده (32 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:
تبصره 3- هرگونه تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت ‌های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
ماده 18- ماده (33) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده33- شرایط اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای‌ نگهبان، معتمدان و مجریان و نماینده فرماندار به شرح زیر می‌باشد:
1- ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون ‌اساسی
6- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی
ماده 19- ماده (40) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 20- یک تبصره به شرح ذیل به ماده (41) قانون الحاق می‌شود:
ماده 21- ماده (45) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 22: یک ماده به عنوان ماده 45 مکرر ۱ به قانون اضافه می‌شود:
تبصره – دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت‌نام و شرایط آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشورتهیه و به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.»
ماده 23- ماده (47) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 24- ماده (48) قانون و تبصره آن به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده48- وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت‌نام سجلی کامل نامزدها را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند.
پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد.
ماده 27- یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۵۵ مکرر ۱ به قانون اضافه می‌شود:
ماده ۵۵ مکرر ۱- وزارت کشور و هیئت‌ اجرایی مرکزی موظف‌اند کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرایی مربوط به کلیه فرآیندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات و با هماهنگی و اطلاع هیئت مرکزی نظارت تدوین و ابلاغ نمایند.
هیئت مرکزی نظارت از طریق کارشناسان بر فرایند تایید صلاحیت در هیئت نظارت استان، نظارت و راهنمایی می‌کند.
ماده 29- ماده (۵۵) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
تبصره1- نمایندگان نامزدها باید توسط نامزد یا مسؤول ستاد اصلی تبلیغات یا از طریق نماینده تام الاختیار خود هریک از نامزدها تا پنج روز قبل از روز أخذ رأی معرفی شوند.
تبصره3- نمایندگان نامزدها درصورت هرگونه اعتراض یا مشاهده تخلف، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، کتباً با ذکر مستندات قانونی به هیأتهای اجرائی و نظارت یا نماینده فرماندار یا ناظر شعبه اعلام می‌کنند.
تبصره4- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرایی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و أخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست.
تبصره5- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب أخذ رأی را ندارند.
ماده 30- ماده (56) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده56- تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی منحصراً در چهارچوب احکام این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 6/ 11/ 1398مجاز است و کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضائی مسؤول، موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه هستند.
ماده 31- ماده ذیل به‌عنوان ماده (56 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:
هرگونه فعالیت تبلیغاتی خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره2- پس از صدور دستور شروع انتخابات، هیأتهای اجرائی و نظارت مکلفند علاوه ‌بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف از احکام این ماده، درصورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی، ضمن رسیدگی، به ترتیب آن را به هیأت نظارت مربوطه و هیأت مرکزی نظارت ارجاع کنند.
تبصره3- درصورتی که تخلف از حکم این ماده، منتسب به خود نامزد باشد، به‌موجب رأی قطعی دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده 32- ماده (57) قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
هیأت اجرائی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارسال نماید.
ماده 33- ماده (58) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورت تخلف از این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 34- ماده (59) قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1-استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزدها در بهره‌برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره4- تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 35- ماده (60) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده 36-ماده ذیل به عنوان (ماده60 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:
ماده60 مکرر1- هرگونه انتشار تصویر یا اعلام‌نظر مقامات و مدیران و مسؤولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (60) این قانون، له یا علیه نامزدها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب در صورت اثبات به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 37- ماده (61) قانون و تبصره‌ آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.
ماده38- ماده (62) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
متخلفان از حکم این ماده به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می‌شوند.
ماده39- ماده (63) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:
ماده40- ماده (64) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد.
عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره4- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها فقط با اعلام هیأت اجرائی حوزه انتخابیه و تأیید هیأت نظارت استان می‌باشد.
ماده41-ماده (65) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 42- ماده (65 مکرر) قانون به عنوان ماده (65 مکرر 1) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده65 مکرر1- اقدامات زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و متخلفان علاوه‌بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه، به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شوند:
2- دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها
تبصره2- گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون، توسط هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، بررسی و در صورت اثبات وجود تخلف، موضوع به رئیس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می‌شود.
ماده43-ماده زیر به عنوان ماده (65 مکرر 2) به قانون الحاق می‌شود:
5- دبیر ستاد انتخابات کشور
6- یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأی)
تبصره- عضو مزبور را نمی‌توان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب کرد.
ماده44- ماده زیر به عنوان ماده (65 مکرر3) به قانون الحاق می‌شود:
ماده45- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر4) به قانون الحاق می‌شود:
ماده65 مکرر4- مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در چهارچوب قوانین و مقررات در حوزه‌های انتخابیه برعهده کمیسیون استانی بررسی تبلیغات می‌باشد.
تبصره- درصورت تخلف دستگاهها و مسؤولان مربوطه از احکام این ماده، مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده46- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر5) به قانون الحاق می‌شود:
ماده47- ماده زیر به عنوان ماده (65 مکرر 6) به قانون الحاق می‌شود:
تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده48- متن زیر به‌عنوان ماده (65 مکرر7) به قانون الحاق می‌شود:
ماده65 مکرر8- رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (7) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1398، توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیأتهای اجرائی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضائی نیز ارسال خواهد شد.
فصل هفتم- جرائم و تخلفات
ماده49- ماده (66) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده66- علاوه ‌بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
6- کم ‌و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها؛
7- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری؛
8- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛
9- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛
10- توهین و تخریب مجریان و ناظران انتخابات؛
12- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی؛
تبصره1- مجازات تخلف از بند (22) این ماده علاوه‌بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده50- ماده زیر به عنوان ماده( 66 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:
ماده66مکرر1- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (11) این قانون و تبصره (1) آن تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود.
ماده51- ماده زیر به عنوان ماده (66 مکرر2) به قانون الحاق می‌شود:
ماده66 مکرر2- ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب أخذ رأی به هر طریق، یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل أخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده52- ماده (67) قانون به‌شرح ذیل اصلاح و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده67- عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مجریان و ناظران درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش‌بینی نشده تخلف اداری محسوب و مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود.
درصورتی‌که اشخاص مذکور از مستخدمین دولت نباشند، حکم دادگاه به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی و محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت به صورت موقت یا دائم محکوم می‌شوند.
تبصره - ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از سوی شورای نگهبان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون پیش‌گفته و صدور گواهی از سوی دادستان، از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأیید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده53- متن زیر به عنوان ماده (67 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:
ماده67 مکرر1- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار و هیأت نظارت مربوطه و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‌ مربوطه رسیدگی شود.
فصل هشتم- مجازات
ماده54- مواد (75)، (76)، (77) و (78) قانون حذف می‌گردد.
ماده56- مواد (80) تا (85) قانون حذف می‌گردد.
ماده57- در تبصره ماده (87) قانون عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره‌ ماده (٥٣) برای این هیأتها» به عبارت «به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور» اصلاح می‌شود.
ماده 58- عبارت زیر به عنوان بند آخر مصوبه تصویب شود: