خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 29 مرداد 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

پیامدهای نامناسب مدیریتی در غار قوری قلعه رخ داده است

مهر | اجتماعی و حوادث | شنبه، 15 مرداد 1401 - 16:13
مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پیامدهای نامناسب مدیریتی در غار قوری قلعه رخ داده است.
غار،مديريت،فعاليت،ادامه،غارشناسي،مدادي،زيستگاهي

خلاصه خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدادی در خصوص پیامدهای نامناسب مدیریتی در غار قوری قلعه گفت: شرایط حقوقی مناطق چهارگانه در این منطقه حاکم است و بر اساس آئین نامه حفاظت و مدیریت غارها و نیز تصریح دستورالعمل مربوطه، ادامه فعالیت گردشگری در این غار منوط به رعایت استانداردها و الزامات حفاظتی است و هر گونه توسعه کمی یا کیفی فعالیت نیاز به اخذ مجوز کارگروه غارشناسی را دارد.