سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

مدرسه عشق با ارتش 20 میلیون نفری چه کرد؟

ایسنا | برگزیده، فرهنگی و هنری، سیاسی | جمعه، 05 آذر 1400 - 04:53
اتحاد و نظم و اقتدار «ارتش» را پر هیبت و با صلابت کرد، اما کدام عنصر تعیین کننده با اضافه شدنش به این ترکیب، محبوبیت ارتش را از مرزهای کلاسیک فراتر برد و دل‌ها را دوستدار خودش کرد و از نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 90 ساله و از دختر جوان بیستُ چند ساله تا پیرزن خموده 100 ساله را مجذوب خودش کرد و نامش را از ارتش کلاسیک به ارتش 20 میلیون نفری که نیروهایش را از مدرسه عشق گرفت، دگرگون کرد؟
بسيج،اسلامي،سازمان،ملي،امام،انقلاب،سپاه،پاسداران،ارتش،لايحه، ...

خلاصه خبر

اتحاد و نظم و اقتدار «ارتش» را پر هیبت و با صلابت کرد، اما کدام عنصر تعیین کننده با اضافه شدنش به این ترکیب، محبوبیت ارتش را از مرزهای کلاسیک فراتر برد و دل‌ها را دوستدار خودش کرد و از نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 90 ساله و از دختر جوان بیستُ چند ساله تا پیرزن خموده 100 ساله را مجذوب خودش کرد و نامش را از ارتش کلاسیک به ارتش 20 میلیون نفری که نیروهایش را از مدرسه عشق گرفت، دگرگون کرد؟
تهیه و اجرای برنامه های تعلیمات نظامی، عقیدتی و حفاظتی برای کلیه داوطلبان ارتش 20 میلیونی در سراسر کشور.
طبق ماده سه، مقررات و آیین نامه های اجرایی این قانون و تشکیلات سازمان وسیله سازمان بسیج ملی، با همکاری دفتر ریاست جمهوری، وزارت کشور،وزارت دفاع ملی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران تهیه و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور (از نظر تشکیلات) پس ازتصویب هیأت وزراء به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 4 - پشتیبان‌های آموزشی و لجستیکی سازمان بسیج ملی، ضمن در نظر گرفتن اصل خودکفایی ارتش 20 میلیونی به عهده وزارت دفاع ملی و کلیه سازمان‌های نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران خواهد بود.
ادغام در سپاه
دولت بنی صدر در زمستان 1359 در لایحه ای سازمان بسیج ملی را در واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام کرد.
براساس ‌ماده یک لایحه ادغامی از تاریخ تصویب قانون، سازمان بسیج ملی (‌مستضعفین) که طبق لایحه قانونی مصوب 1359/4/19 شورای انقلاب ایجاد گردید، تحت عنوان واحد بسیج مستضعفین در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام می‌شود و مسئولیت اداره و فرماندهی آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار می‌گردد.
طبق ‌ماده دو لایحه مذکور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه واحد بسیج مستضعفین را در رابطه با کل سپاه تنظیم و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌ماده سه لایحه نیز کلیه اعتبارات و امکاناتی که از طرف سازمانهای دولتی و غیر دولتی و افراد در اختیار سازمان مذکور قرار گرفته در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.
لایحه ادغامی همانند لایحه تاسیس نیروی مقاومت بسیج به امضای آیت الله اکبر هاشمی، ‌رییس مجلس شورای اسلامی رسید.
تغییرات و فرماندهان
واحد بسیج مستضعفین از زمستان 1368 به نیروی مقاومت بسیج ارتقاء یافت.
این نیرو تا ۱۲ مهر ۱۳۸۸ تحت همین اسم فعالیت داشت اما از این تاریخ به بعد به دلیل به اجرا گذاشته شدن طرح تحول در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سازمان بسیج مستضعفین تغییر نام داد.
فرماندهان این نیرو از ابتدای تاسیس تا دی 1368 بر عهده سه روحانی به نام‌های امیر مجد، احمد سالک کاشانی و محمدعلی رحمانی بود، اما از اواخر دی 1368 به بعد بر عهده فرماندهان نظامی سپاه پاسداران گذاشته شد.
بسیج لشکر مخلص خداست که‏‎ ‎‏دفتر تشکل آن را همۀ مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند.‏»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس شورا، لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی و سازمان بسیج ملی (‌مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی