سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

قطع ارتباط چشمی در زمان صحبت کردن نشانه چیست؟

باشگاه خبرنگاران | اجتماعی و حوادث | جمعه، 23 مهر 1400 - 05:06
در زبان بدن هر حرکت و یا حالت چهره تعریف خاصی دارد و دزدیدن یا قطع ارتباط چشمی از این قاعده مستثنی نیست.
نگاه،چشمي،ارتباط،فرار،احساس،ناراحت،ناراحتي،خودداري،برخورد،دن ...

خلاصه خبر

این رفتار در بسیاری از موارد نشانه اطاعت یا معذب بودن و ناراحتی است.
افرادی که احساس ناراحتی می‌کنند و معذب اند، چشمانشان سریع و به صورت مرتب حرکت می‌کنند و نشان می‌دهند که ترجیح می‌دهند جایی دیگر را نگاه کنند.
وقتی نگاهتان را از کسی که شما را ناراحت کرده، بر می‌گردانید، در واقع از قدرتتان چشم پوشی می‌کنید و آن را به طرف مقابل واگذار می‌کنید.
به محض اینکه نشانه‌ای از برخورد و درگیری با دیگری آشکار می‌شود افراد دل نگران و مضطرب از میزان زمان نگاه کرد به شخصی که با او مخالف اند، می‌کاهند.
کسانی که ناراحت، شرمنده و خجالت زده هستند، آگاهانه و از عمد نگاهشان را بر می‌گردانند.
اگر با این هدف از ارتباط چشمی خودداری می‌کنید، مطمئن باشید که بار‌ها بار‌ها به پشت سرتان نگاه می‌کنید.