خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 01 آبان 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

رویکرد‌ها و دیدگاه‌های مختلف برای بهتر شدن شرایط کار چیست؟

باشگاه خبرنگاران | اجتماعی و حوادث | جمعه، 23 مهر 1400 - 00:18
کار پایه و اساس روابط اجتماعی یک فرد را تشکیل می‌دهد و نمایان کننده موقعیت اجتماعی فرد در جامعه است.
اجتماعي،انسان،اساس،ديدگاه،اقتصادي،روانشناسي،رويكرد،روابط،شرا ...

خلاصه خبر

از نظر این دیدگاه، هرگونه فعالیت اجتماعی که نیازمند‌های مادی، معنوی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انسان را تامین کند، در چارچوب جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد بنایراین کار پایه و اساس روابط اجتماعی یک فرد را تشکیل می‌دهد و نمایان کننده موقعیت اجتماعی فرد در جامعه است و بر اساس تعاریف بالا، کار را می‌توان از مهم‌ترین بخش‌های زندگی انسان قلمداد کرد.
کارل هاینریش مارکس اقتصاددان آلمانی، کار را اینگونه تعریف می‌کند، کار عبارت است از فرآیندی که میان انسان و طبیعت برقرار می‌شود و انسان روند شکل گرفته را دچار تحول و تحت نظارت قرار می‌دهد.
بر اساس این دیدگاه انسان با انجام حرکات و فنون مختلف، تغییراتی را در طبیعت به وجود می‌آورد.
آنگونه که شواهد بیان می‌کنند، در بیشتر کشور‌های دنیا، تقسیم جامعه به طبقه‌بندی‌های مختلف و نوعی سلسله مراتب مربوط است و طبقه اجتماعی که ماهیت اقتصادی دارد، آن گونه تعبیر می‌شود که انسان‌ها به لحاظ داشتن ارزش‌های مشترک، جایگاه اجتماعی، فعالیت‌ها و میزان ثروت، آداب معاشرت و عوامل دیگر نظایر آن، با یکدیگر متفاوت باشند؛ بنابراین طبقات اجتماعی بر حسب مالکیت، کار و جایگاه انسان در اقتصاد مانند طبقه کارگر و مدیر مشخص می‌شود.
جامعه صنعتی در آغاز قشر مزد بگیر را ایجاد کرد و بعد آنچنان رشد کرد که در راس کار جامعه قرار گرفت که در نهایت برخوردها، تضاد‌ها، شباهت و تفاوت‌ها را با گروه‌های اجتماعی دیگر ایجاد کرد.