خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 01 آبان 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

یکصد و بیست و هفتمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم برگزار شد

ایسنا | دانش و فناوری | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 19:52
در یکصد و بیست و هفتمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم یک عضو پیوسته و هفت عضو وابسته جدید انتخاب شدند.
دكتر،علوم،فرهنگستان،گروه،پيوسته،وابسته،عضو،دانشگاه،آقايان،اس ...

خلاصه خبر

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فرهنگستان علوم، یکصد و بیست و هفتمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم روز پنجشنبه 22 مهر 1400 با حضور 38 عضو پیوسته از مجموع 45 عضو پیوسته فرهنگستان، به ریاست دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد.
پس از آن پیشنهاد عضویت وابسته دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برای یک دوره چهار ساله در فرهنگستان علوم مطرح شد که پس از معرفی ایشان توسط دکتر حسین نمازی رئیس گروه علوم انسانی و بحث و تبادل نظر، با رأی گیری مخفی، به تصویب رسید.
در ادامه پیشنهاد عضویت وابسته دکتر رضا مکنون دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای یک دوره چهار ساله در فرهنگستان علوم مطرح شد که پس از معرفی ایشان توسط دکتر محمدرضا اسلامی رئیس گروه علوم مهندسی و بحث و تبادل نظر، با رأی گیری مخفی، به تصویب رسید.
همچنین در ادامه پیشنهاد عضویت وابسته دکتر جهانگیر فقهی استاد رشته جنگلداری دانشگاه تهران، دکتر کورش وحدتی استاد رشته علوم باغبانی دانشگاه تهران، دکتر سید سعید محتسبی استاد رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران و دکتر رسول واعظ ترشیزی دانشیار رشته علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس برای یک دوره چهارساله در فرهنگستان مطرح شد که پس از معرفی آنان توسط دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی و بحث و تبادل نظر، با رأی گیری مخفی، به تصویب رسید.