خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 02 آبان 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

تغییرات سبد غذایی خانوار به سمت نا امنی غذایی در حرکت است

مهر | اقتصادی | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 15:48
عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران گفت: باید ترکیب و میزان مواد غذایی مصرف کشاورزی علاوه بر تطابق با اصول تغذیه‌ای و ترجیحات غذایی با شرایط تولید بومی متناسب باشد.
كشاورزي،غذايي،قرار،حوزه،آب،شرايط،افزايش،كشور،راني،حكم،مصرف،ت ...

خلاصه خبر

وی افزود: از یک طرف باید امنیت غذایی تأمین شود و از طرفی منابع پایه مورد حفاظت قرار بگیرد و متأسفانه ناکارآمدی مدیریت آب خیز، تخریب پوشش گیاهی، تضعیف چرخه آب، بهره برداری نامناسب و توسعه ناپایدار، ارتقا رفاهی کشاورزان را آسیب پذیر کرده است که وضع موجود را شرح می‌دهد.
مباحث مختلفی از جمله حکم رانی رودخانه، مربوط آب مطرح شده ونتیجه بر آن شد که حوزه حکم رانی حوزه آب‌خیز را سرلوحه موارد دیگر قرار دهیم.
عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران ادامه داد: عامل سرمایه گذاری سود است اما سود در بخش کشاورزی پایین است و کارایی در بخش کشاورزی به معیار ارزش افزوده بالاست و این تفاوت در هزینه‌ی نیروی کار است.
آقایا در پایان افزود: توسعه روستایی و کشاورزی درهم تنیده است و ما نمی‌توانیم از یکدیگر جدا کنیم.
اشکالی که از زمان ادغام وزارت جهاد کشاورزی و سازندگی رخ داد، متأسفانه شرایط توسعه روستایی را از دست دادیم و این عدم انسجام همچنان است.