خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 01 آبان 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

تمهیدات سازمان تامین اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور

باشگاه خبرنگاران | اجتماعی و حوادث | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 15:18
تامین اجتماعی یکی از مخاطبانش گروهی از ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی هستند که جزو مشمولین و بیمه شدگان این سازمان قرار دارند.
بيمه،اجتماعي،كشور،ايرانيان،تامين،خارج،درصد،سازمان،درخواست،پر ...

خلاصه خبر

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مقررات و ضوابط قانون حرف و مشاغل آزاد این پوشش حمایتی را برای ایرانیان خارج از کشور برقرار کرده تا این افراد بتوانند در قالب این نوع بیمه، از مزایای بیمه ایرانیان خارج ازکشور استفاده کنند، بر همین اساس تمام ایرانیان شاغل، غیر شاغل، دانشجو، به هر نحو ممکن می‌توانند درخواست خود را برای این نوع بیمه ارائه دهند و خود را بیمه کنند.
وی بیان کرد: یک امکان دیگر هم برای این نوع بیمه فراهم شده است، در بیمه حرف و مشاغل برای استفاده از خدمات درمانی حق سرانه پرداخت میشده، ولی در نوع بیمه ایرانیان خارج ازکشورسهم درمان درنظر گرفته شده و ایرانیانی که تصمیم داشته باشند از درمان سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند درمان داخل کشور درنظرگرفته شده است و با پرداخت ۹ درصد دستمزد مبنا می‌توانند خود را تحت پوشش بیمه درمانی سازمان قرار دهند.
حسن زاده اظهار کرد: به عنوان مثال فردی که نرخ چهارده درصد را انتخاب می‌کند و نوع خدمات دریافتی اش درمان است، چهارده درصد به علاوه‌ی ۹ درصد دستمزد مبنا را باید به عنوان حق بیمه پرداخت کند تا از تعهدات برخوردار شود.
وی گفت: دستمزد مبنا در خصوص ایرانیان خارج از کشور یک و نیم برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین شده است و ایرانیان حداقل، یک و نیم برابر حداقل، تا سقف را می‌توانند انتخاب کنند و از این طریق خود را بیمه کنند.
حسن زاده گفت: شرایط برقراری مستمری بازنشستگی، بازماندگان و از کارافتادگی همانند داخل کشور است، همچنین بازنشستگی با حداقل پرداخت ۲۰ سال سابقه حق بیمه و ۶۰ سال سن برای برای مردان ۵۵ سال سن برای زنان است، شرط دوم ۳۰ سال پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان خواهد بود، اگر فردی ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد بدون داشتن شرط سنی می‌تواند درخواست بازنشستگی دهد.
وی گفت: در خصوص بازماندگان بر اساس مقررات ماده 82 و 83 قانون تامین اجتماعی برخورد خواهد شد، فرد متوفی باید ظرف ده سال قبل از تاریخ فوت حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد، مشروط بر اینکه ۹۰ روز آن مربوط به آخرین سال حیاتش باشد یا اگر حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد بازماندگان متوفی می‌توانند از مستمری بازماندگان استفاده کنند.
حسن زاده بیان کرد: بر اساس قانون طرح تعیین تکلیف در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط ذکر شده باشد، اما دارای سابقه‌ای بین ۱ تا ۲۰ سال را داشته باشد در این صورت می‌توانند درخواست مستمری بازماندگان را داشته باشند با این تفاوت که به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و به نسبت سهام مقرر درماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی که سهم هریک از بازماندگان را مشخص کرده و بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ می‌توانند درخواست مستمری بازماندگان را دهند.