سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

هزینه معیشت کارگری به مرز ۱۱ میلیون تومان رسید

مشرق | اقتصادی | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 14:58
بررسی‌های جدید نشان می‌دهند یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری برای گذران زندگی شرافتمندانه، باید در هر ماه ۱۰ میلیون‌و ۹۵۲ هزار تومان هزینه کند.
معيشت،كارگري،كارگران،هزينه،درصد،مزد،دستمزد،تورم،تومان،جلسه،ا ...

خلاصه خبر

در مذاکرات مزد ۱۴۰۰، هزینه معیشت کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار براساس داده‌های اقتصادی ماه‌های پایانی سال گذشته معادل ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان تعیین شد و درنهایت، شرکای اجتماعی بر مبنای همین محاسبات برای افزایش ۳۹ درصدی مزد و مزایای کارگری و رسیدن پایه حقوق کارگران به ۲ میلیون‌و ۶۵۵ هزار تومان به توافق رسیدند.
فعلا طبق اظهارات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، رقم سبد معیشت موردتوافق شرکای اجتماعی با تحمل تورم ۴۳ درصدی به ۹ میلیون‌و ۸۵۰ هزار تومان رسیده که حداقل دستمزد یک خانوار کارگری فقط ۴۱ درصد آن را پوشش می‌دهد.
فرامرز توفیقی تأکید می‌کند: اگر طبق نظر کارگران، هزینه همین سبد با احتساب هزینه‌های ناملموس فرآوری مواد غذایی باز محاسبه شود، رقم آن به ۱۰ میلیون‌و ۹۵۲ هزار تومان می‌رسد که حداقل دستمزد یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری فقط ۳۷ درصد آن را پوشش می‌دهد و ۶۳ درصد هزینه زندگی این خانوارها باید از محل صرفه‌جویی در اقلام حیاتی برطرف یا از جایی جز دستمزد تأمین شود.
سونامی شاغلان فقیر
عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت بخش قابل‌توجهی از شاغلان را درگیر فقر کرده است، می‌گوید: تعداد فقرا در دوره زمانی ۹۲ تا ۹۸ دو برابر شده و نرخ محرومیت از ۱۵ درصد در سال ۹۲ به ۳۰ درصد رسیده است؛ چراکه هیچ توجهی به توانمندسازی جمعیت و پر کردن شکاف میان مزد و معیشت نشده است.
براساس محاسبات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، با احتساب تورم و افت ارزش ریال در ۶ ماهه ۱۴۰۰، قدرت خرید دستمزد ریالی کارگران در پایان شهریور ۳۲.۴ درصد کمتر از قدرت خرید آن در اول فروردین امسال بوده است.
او همچنین با انتقاد نسبت به جوسازی‌هایی که در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران بر رشد تورم می‌شود، می‌افزاید: باعث‌وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بی‌انضباطی مالی است که مقصر آن دولت و دستگاه‌هایی هستند که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نه دستمزد و حقوق کارگرانی که تولید ناخالص داخلی از برکت کار و فعالیت آنهاست.