سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

آمریکا رو به افول و قدرت رقبایش روزافزون است

مهر | بین‌الملل | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 14:58
الشَمَّری ضمن تشریح دلایل ورود میدانی جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء به جنگ سوریه، شواهدی از افول قدرت و نفوذ جهانی آمریکا برشمرد و توان رقبای واشنگتن را روزافزون توصیف کرد.
آمريكا،سوريه،ايران،نيوزويك،متحدان،جنبش،مقاومت،سخنگوي،منافع،ك ...

خلاصه خبر

وی در بخش دیگری از این گفتگو، قدرت و نفوذ آمریکا را رو به افول توصیف کرد و اظهار داشت: از لحاظ داخلی، ایالات‌متحده امروز دیگر مانند سابق نیست و دلیل اصلی آن، نادیده گرفتن اراده مردم، میراث فرهنگی و بافت اجتماعی آن‌ها در سیاست‌های آشتی‌ناپذیر واشنگتن است.
سخنگوی نُجَباء فقدان اعتماد، کنار گذاشتن مداوم متحدان و نقض کامل منافع سایر کشورها به‌منظور تأمین منافع آمریکا را از دیگر شواهدی دانست که نشان‌گر ضعف ایالات‌متحده می‌باشد.
این کشورها به متحدان خود وفادارند، بدون آنکه پیش‌شرطی داشته باشند یا در ارزش‌های ملی و ساختار اجتماعی آن‌ها دخالت کنند.