سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

کوبیدن بر شعار نخ‌نمای بومی و غیربومی، هیچ گاه برای هرمزگان مفیده نبوده و نیست

ایسنا | استان‌ها | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 14:31
یک فعال سیاسی هرمزگانی گفت: کوبیدن بر شعار نخ‌نمای بومی و غیربومی و شدید کردن اختلافات سیاسی هیچ‌گاه برای استان هرمزگان مفید نبوده و اکنون نیز مفید نخواهد بود و اکنون دیگر جای شعارهایی چون بومی و غیربومی نیست. باید همه دست به دست هم دهند و با وفاق و همدلی به استاندار جدید کمک کنند.
استان،سياسي،استاندار،هرمزگان،توسعه،دوستي،بومي،اولويت،فرهنگي، ...

خلاصه خبر

وی افزود: به نظر من معرفی «مهدی دوستی» در شرایط موجود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان هرمزگان، انتخاب خوبی محسوب می‌شود.
به دلیل جوان بودن و هم سو بودن استاندار جدید با دولت مستقر و آشنایی نسبی او با استان هرمزگان در زمان مدیریت ابر پروژه ستاره نفت خلیج‌فارس و خوزستانی بودنش، این انتخاب می‌تواند انتخاب مبارکی برای پیشرفت فرآیند توسعه متوازن و همه‌جانبه استان محسوب شود.
شرایط فعلی استان به‌گونه‌ای است که به یک استاندار عمرانی‌کار و پا به رکاب نیاز دارد.
استان هرمزگان هنوز به کلید زدن پروژه‌های بزرگی در عرصه صنعت، کشاورزی و سایر حوزه‌های اقتصادی نیاز دارد.
رئوفی بیان کرد: از نظر من بهتر است استاندار هرمزگان و شهردار بندرعباس بومی نباشد.
بندرعباس یک کلان‌شهر مهاجرپذیر با تنوع فرهنگی، گویشی، نژادی و ...
بسیار است و از این رو استاندار هرمزگان و شهردار بندرعباس باید غیر محلی باشند.
چراکه ارتباطات خویشاوندی استان را فلج می‌کند و استاندار و شهردار هرچقدر هم قوی باشند نمی‌توانند با این شرایط کار کنند.
نیروهای مجرب بومی استان باید به استان‌های دیگر بروند و از وجود نیروهای مجرب استان‌های دیگر در هرمزگان استفاده شود.
دوست داران استان هرمزگان باید دوست دار آقای دوستی، استاندار جدید باشند و دوستی نیز باید دوست استان هرمزگان باشد.
متأسفانه ما یک شأنیت خاصی به استاندار و نمایندگان مجلس می‌دهیم و تصور می‌کنیم استاندار و یا نمایندگان استان در مجلس می‌توانند کارهای محیرالعقول انجام دهند و این نگاه فردمحورانه اشتباه است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قدرترین استاندار را به این استان بیاوریم و بدنه استان ضعیف باشد، عملکرد آن استاندار نیز ضیف خواهد بود.