سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

سبک زندگی سالم می‌تواند سلامت روانی اجتماع در دوران کرونا را ارتقا دهد

تسنیم | اجتماعی و حوادث | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 14:12
اگر خواهان ارتقای سلامت روانی اجتماعی و معنوی و خانوادگی در دوران کرونا و پس از آن هستیم، باید بدانیم که این مهم از طریق سبک زندگی سالم می‌تواند شکل بگیرد.
زندگي،كرونا،سبك،روان،سلامت،انسان،اجتماعي،خانوادگي،دنياي،خانو ...

خلاصه خبر

پانل سوم این همایش به موضوع "کرونا، خانواده و سبک زندگی" اختصاص داشت و کوثر دهدست، استادیار دانشکده رفاه در این بخش از همایش سخنرانی خود را با عنوان "کرونا، سبک زندگی خانواده و سلامت روان" ارائه داد و طی آن گفت: سلامت روان قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ فرد با خود، دیگران، هستی و خدای هستی است که در نهایت منجر به ایجاد قدرت درون و آرامش می‌شود.
همچنین یکی از استرس‌های دنیای امروز یعنی کرونا، تهدیدی برای سلامت روان انسان دنیای امروز محسوب می‌شود.
وی سپس با تشریح ابعاد تهدید سلامت روان کرونا، قرنطینه، تعطیلی مدارس، فاصله‌گذاری‌های اجتماعی، تغییرات در نحوه تعاملات خانواده با خویشاوندان و دوستان، شرایط تحصیل مجازی فرزندان، نحوه اشتغال در منزل و خارج از آن را از اثرات منفی تهدید سلامت روان کرونا نامید.
دهدست ادامه داد: لذا در این سبک زندگی، نیازمند تغییر مرتبه سومی در نوع نگاه و نگرش هستیم که در نگاه به اتصالات بزرگ‌تر در این جهان به‌ویژه در شرایط بحران و از جمله کرونا و سیر تحولات پس از آن باعث کوچک‌تر شدن دغدغه‌های انسان شده و با ایجاد آگاهی انتخاب‌محور در انسان زمینه‌های افزایش سلامت روان و انطباق و سازگاری با موقعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی را فراهم آورد.