سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

همکاری میان الیت و دانشگاه فردوسی یک بازی «برد

ایسنا | استان‌ها | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 13:31
دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی گفت: همکاری میان طرح الیت و دانشگاه فردوسی در طرح ساماندهی تردد خودرو، برای شهرداری مشهد از جهت تاثیرگذاری ترافیک اطراف دانشگاه در محیط شهری مفید است، همچنین برای دانشگاه فردوسی هم از نظر زیرساخت موجود در الیت حالت بهینه‌تری دارد.
دانشگاه،طرح،همكاري،اليت،تردد،فردوسي

خلاصه خبر

در صورتی که مدیریت جدید شهرداری علاقه‌مند به ادامه این همکاری باشد این طرح ادامه پیدا خواهد کرد.
البته با تغییر پیمانکار طرح ساماندهی تردد خودرو ممکن است نیازمند ایجاد تغییراتی در روند اجرای طرح باشیم.
این برنامه تغییری نخواهد کرد، اما ممکن است در سازوکار آن تغییراتی ایجاد شود.
همکاری میان طرح الیت و دانشگاه فردوسی در طرح ساماندهی تردد خودرو، می‌توانست برای شهرداری مشهد از جهت تاثیرگذاری ترافیک اطراف دانشگاه در محیط شهری مفید باشد.