سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

اضافه ولتاژ چیست؟

ایسنا | بازار | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 13:12
اضافه ولتاژ، ولتاژی است که به طور موقت یا دائم از مقدار آستانه ولتاژ اصلی در مدارالکتریکی فراتر می‌رود.
ولتاژ،اضافه،تنظيم،رله،الكتريكي،تجهيزات،كنترل،شبكه،ولتاژي،حفا ...

خلاصه خبر

اضافه ولتاژ، ولتاژی است که به طور موقت یا دائم از مقدار آستانه ولتاژ اصلی در مدارالکتریکی فراتر می‌رود.
اضافه ولتاژ چیست؟
علت افزایش ولتاژ چیست؟
1- ولتاژ خارجی (منابع طبیعی): رعد برق (صاعقه) یکی از منابع طبیعی ایجاد اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت می باشد.
با اضافه ولتاژ چه اتفاقی می‌افتد؟
چرا ولتاژ بیش از حد بد است؟
ولتاژ بیش از حد می تواند باعث ایجاد جریان بیش از حد و همچنین ایجاد تنش های بیش از حد ولتاژ شود.
برای حفاظت شبکه الکتریکی در برابر تغییرات ولتاژ از رله‌ای برای مشخص کردن کاهش یا افزایش ولتاژ استفاده می کنیم که به آن رله کنترل ولتاژ می‌گوییم.
رله کنترل ولتاژ
رله‌های کنترل ولتاژ تجهیز حفاظتی است که تجهیزات را در برابر اضافه ولتاژ یا کاهش ولتاژ محافظت می‌کند.