خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 03 آبان 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

برجستگی اقتباس لفظی از آیات قرآن در اشعار ملاحقعلی سیاه‌

ایسنا | دانش و فناوری، فرهنگی و هنری، استان‌ها | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 13:11
عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان به برجستگی اقتباس لفظی آیات قرآن در اشعار ملاحقعلی سیاهپوش اشاره کرد و گفت: بدون برای فهم اشعار این شاعر باید به آیاتی که اقتباس کرده است، احاطه داشت کمااینکه راز و رمزهای سیر و سلوک نیز در اشعار این شاعر مشهود است‌.
شاعر،قرآن،اشعار،سياهپوش،آيات،شعر،لكي،اقتباس،مفاهيم،لرستان،قر ...

خلاصه خبر

ایسنا/لرستان عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان به برجستگی اقتباس لفظی آیات قرآن در اشعار ملاحقعلی سیاهپوش اشاره کرد و گفت: بدون برای فهم اشعار این شاعر باید به آیاتی که اقتباس کرده است، احاطه داشت کمااینکه راز و رمزهای سیر و سلوک نیز در اشعار این شاعر مشهود است‌.
این مدرس دانشگاه لرستان با بیان اینکه اقتباس لفظی آﻳات قرآن کریم، مفاهیم و تلمیحات قرآنی و کلمات و اصطلاحات قرآنی در شعر این شاعر لرستانی مشهود است، گفت: با مطالعه در دیوان لکی ملاحقعلی مفاهیم و عین آیات و نیز کلمات و عبارات قرآنی کاربرد فراوانی دارد که نشان‎دهنده انس شاعر با قرآن کریم و نیز میزان و نوع تعهد او است کمااینکه برای فهم اشعار لکی این شاعر باید به آیاتی که وی اقتباس نموده احاطه داشت زیرا بدون توجه به اﻳن آیات، فهم اشعار وی مشکل است.