سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

راهکارهای افزایش تاب‌آوری در ورزش

ایسنا | ورزشی | پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 06:53
تاب آوری در ورزش با بدبینی، نا امیدی، سرزنش، افسردگی، استرس و اضطراب رابطه معکوس و از سوی دیگر با عملکرد ورزشکار ارتباط مثبت دارد.
تاب،ورزشكاران،سلامت،مثبت،زندگي،افزايش،دسترسي،ارتباط،شرايط،قر ...

خلاصه خبر

تاب آوری در ورزش با بدبینی، نا امیدی، سرزنش، افسردگی، استرس و اضطراب رابطه معکوس و از سوی دیگر با عملکرد ورزشکار ارتباط مثبت دارد.
در حوزه ورزش نیز قرنطینه و محدودیت های ناشی از پاندمی کرونا، تاثیرات چشمگیری بر سلامت روان افراد داشته است و ورزشکاران مجبور شده اند با فرسودگی ناشی از تغییر در برنامه مسابقات و روتین های تمرینی، سازگاری پیدا کنند.
افرادی که تاب آوری مناسبی دارند معمولا افرادی با ویژگی های مثبت شخصیتی از قبیل خوشبینی، احساس کنترل بیشتر و با پشتکار هستند، علاوه بر این مطالعات نشان داده است که تاب آوری در ورزشکاران بدبین، نا امید، سرزنش گر، افسرده، دارای استرس و اضطراب رابطه معکوس و از سوی دیگر با عملکرد ورزشکار ارتباط مثبت دارد.