سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

استاندار خوزستان خطاب به روسای دانشگاه‌ها: دیدگاه‌های خود را از ما دریغ نکنید

ایسنا | استان‌ها | چهارشنبه، 24 شهریور 1400 - 23:37
استاندار خوزستان خطاب به روسای دانشگاه‌های استان، گفت: در ارائه مشورت در همه عرصه‌ها، دیدگاه‌های خود را از ما دریغ نکنید.
استان،خليليان،استاندار،خوزستان،ديدار

خلاصه خبر

ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان خطاب به روسای دانشگاه‌های استان، گفت: در ارائه مشورت در همه عرصه‌ها، دیدگاه‌های خود را از ما دریغ نکنید.
استاندار خوزستان خطاب به روسای دانشگاه‌ها گفت: در ارائه مشورت در همه عرصه‌ها، دیدگاه‌های خود را از ما دریغ نکنید.
به گزارش ایسنا، مدیران دانشگاه‌های خوزستان در دیدار با استاندار به بیان دیدگاه‌ها و طرح مشکلات دانشگاه‌ها پرداختند.