سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

تهیه سند توسعه فناوری استان کرمان توسط انجمن شرکت های دانش بنیان

ایسنا | استان‌ها | چهارشنبه، 24 شهریور 1400 - 21:13
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در اتاق کرمان انجمن شرکت های دانش بنیان را تشکیل داده ایم و تهیه سند توسعه فناوری استان به این انجمن سپرده شد؛ داریم اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی را تعریف می کنیم و آسیب های استارتاپ ها در استان را شناسایی کرده ایم تا به بهبود وضعیت کمک شود.
استان،كرمان،كمك،اتاق،انجمن،اقتصاد،طبيب،بنيان،رييس،وضعيت

خلاصه خبر

ایسنا/کرمان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در اتاق کرمان انجمن شرکت های دانش بنیان را تشکیل داده ایم و تهیه سند توسعه فناوری استان به این انجمن سپرده شد؛ داریم اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی را تعریف می کنیم و آسیب های استارتاپ ها در استان را شناسایی کرده ایم تا به بهبود وضعیت کمک شود.
آیا صنعت استان کرمان تناسبی با انقلاب های صنعتی دنیا داشته است؟
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان بیان کرد: در اتاق کرمان انجمن شرکت های دانش بنیان را تشکیل داده ایم و تهیه سند توسعه فناوری استان به این انجمن سپرده شد؛ داریم اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی را تعریف می کنیم و آسیب های استارتاپ ها در استان را شناسایی کرده ایم تا به بهبود وضعیت کمک شود.