سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیروی جوان تحصیلکرده، مهمترین پتانسیل لرستان

ایسنا | استان‌ها | چهارشنبه، 24 شهریور 1400 - 18:43
یک کارآفرین لرستانی گفت: مهمترین پتانسیل استان نیروهای جوان تحصیلکرده است.
كارآفريني،استان،عبدي،پور،توسعه،كارآفرينان،كارآفرين،مسير،لرست ...

خلاصه خبر

محمدحسین عبدی پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کارآفرینی از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که با نگاهی به کشورهای بیشتر توسعه یافته می‌بینیم آن‌ها از طریق کارآفرینی و تولید داخل توانسته‌اند به سمت توسعه حرت کنند.
وی با تأکید بر جایگاه و نقش فرهنگ کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار اضافه کرد: بی‌تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد و ازاین‌رو لزوم ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در استان و کشور به‌خوبی احساس می‌شود.