خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

موتور جستجوی خبیر (اولین موتور جستجوی مفهومی دانش‌بنیان ایران):
رزولوشن صفحه شما برای نمایش نوار جستجو کم است!

دوز مناسب «سلنیوم» برای سالم ماندن بدن

ایسنا | دانش و فناوری | چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1400 - 09:52
بدن انسان برای درست کار کردن، به عناصر معدنی مختلفی نیاز دارد که بایستی در سطح معینی فراهم باشند. محققان کشور در مطالعه‌ای علمی پژوهشی نقش یکی از این عناصر به نام سلنیوم را بررسی کرده و توصیه‌هایی برای دوز مصرفی آن ارائه کرده‌اند.
سلنيوم،دوز،اسـت،عنصر،علوم،پزشكي،نقش،دانشگاه،كـه،متابوليك،سلو ...

خلاصه خبر

به گزارش ایسنا، سلنیوم سی و چهارمین عنصر جدول تنـاوبی اسـت کـه از آن بـه دلیل وجود توأم خصوصیات فلزی و غیرفلزی به‌عنوان متالوئید یا شبه فلز نـام بـرده می‌شود.
آن‌ها برای انجام این تحقیق مروری، اطلاعات منتشرشده در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف مانند PubMed، Web of Science، Google Scholar و SCOPUS را بر اساس کلیدواژه‌های خاص جستجو کرده و مقالات مرتبط شامل 150 مقاله منتشرشده در فاصله زمانی 20 ساله طی سال‌های 2000 تا 2020 را مورد استفاده قرار دادند.
بر این اساس، به اعتقاد این پژوهشگران، نقش بالقوه سلنیوم در پیشگیری از سرطان ممکن اسـت بـه دلیـل اثرات آن بر متابولیسم‌های سرطان‌زا، پاسـخ ایمنـی سـلولی، تکثیـر سلولی، چرخه سلولی و حمله سلولی تومـور باشـد.
هرچند بیمـاران مبتلابه اخـتلالات متعـدد، ممکـن اسـت نســبت بــه افــراد ســالم نیــاز بــه مصــرف دوز بــالاتری از ســلنیوم داشته باشند».