خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 16 بهمن 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

به زودی با موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی بر‌می‌گردیم ...

تبدیل ۸۵ درصدی آب تهران به فاضلاب

مهر | اجتماعی و حوادث | پنجشنبه، 20 دی 1397 - 11:10
بازگیر گفت: تقریبا حدود ۸۵ درصد آب مصرفی تهران به فاضلاب تبدیل می شود. یعنی۸۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب شهری در سطح شهر داریم و طرح فاضلاب تهران هم کامل نیست.
آلودگي،رفع،آلوده،سطحي،بازگير،محيط،زيست،صنعتي،خدماتي،طرح،آب،س ...

خلاصه خبر

منشا می‌گیرند آب های سالمی را داخل شهر می آورند اما متأسفانه جاهایی فاضلاب هایی از اماکن مسکونی و سایر امکاناتی که در شهر است به این رودها و رود دره ها که آب ناشی از باران و بارش‌ها را می‌آورند اضافه می شود.
تقریبا حدود ۸۵ درصدش به فاضلاب تبدیل می شود.
یعنی ۸۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب شهری در سطح شهر داریم.
طرح فاضلاب تهران هم کامل نیست اگرچه شروع شده است.
پس یک بخشی از فاضلاب های خانگی ما همچنان رهاست یا وارد آب های سطحی می شود.
یک جاهایی هم به آب های زیرزمینی اضافه می شود.
رئیس اداره محیط زیست شهر تهران تأکید کرد: درواقع بخش زیادی از فاضلاب ما از طریق چاه های جاذب به آب های زیرزمینی می رود.
وی افزود: ما دنبال این هستیم که فاضلاب صنعتی و فاضلاب بهداشتی مربوط به دستگاه های خدماتی وارد آب های سطحی مان نشود.
اگر هم چیزی وارد می‌شود پساب استاندارد شده قابل رهاسازی باشد.