خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 29 دی 1399
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

آخرین اخبار به صورت آنی در موتور جستجوی خبیر:
جستجو در میان 2063962 خبر

پیدا و پنهان خدمات بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور

مهر | اجتماعی و حوادث | پنجشنبه، 25 دی 1399 - 13:25
سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای در کشور، بیشترین خدمات بیمه‌ای را ارائه می‌دهد که همین مسئله با مشکلات و چالش‌هایی همراه بوده است.
درصد،اجتماعي،بيمه،نفر،تأمين،شدگان،درماني،پوشش،مراكز،ميزان،سا ...

خلاصه خبر

بیش از ۷۲ درصد از ۲۳.۵ میلیون شاغل ایرانی همراه با خانواده‌هایشان تحت پوشش این نظام مشارکتی هستند و متأسفانه در حدود ۶.۵ میلیون شاغل کشور نیز تحت پوشش این نظام مشارکتی اشتغال محور نیستند.
در حال حاضر، در حدود ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور فعال هستند که سازمان تأمین اجتماعی به تنهایی ۸۲ درصد از بیمه شدگان را تحت پوشش دارد.
وی در خصوص جمعیت تحت پوشش و کارگاه‌ها میزان آمار و شاخص‌های بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و تغییرات آنها، گفت: تعداد کل شماره‌های بیمه صادر شده دارای سابقه پرداخت حق بیمه ۲۹۱۹۹۰۶۶۵ مورد هستند.
در حالی که جمعیت شاغل کشور ۴ برابر شده، تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان ۴۷ برابر شده است.
ضمن اینکه تعداد بازنشستگان ۳۶۱ برابر، تعداد از کارافتادگان ۱۲۹ برابر، تعداد پرونده‌های فوت ۱۷۳ برابر و تعداد بازماندگان ۱۴۶ برابر گردیده است.
تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی ۳۶۱ برابر و تعداد از کارافتادگان تحت پوشش خدمات بیمه‌ای این سازمان نیز ۱۲۹ برابر شده است از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ تعداد ۵۸۱۴۱۰۴ لیست اینترنتی دریافت شده است.
تعداد ۲۰۳۶۶۱۸ سند بابت کمک هزینه ازدواج صادر و تعداد ۲۰۹۷۴۰۱ غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه شدگان پرداخت شده است.
همچنین بر اساس آمارهای موجود تعداد ۷۰۶.۹۳۴ کمک هزینه کفن و دفن صادر شده و تعداد ۴۲.۸۰۳ غرامت نقص عضو پرداخت شده است.
تعداد ۱۲.۰۶۱.۳۴۱ سند غرامت دستمزد ایام بیماری صادر شده که ۱۰ درصد از آنها (۱.۱۸۹.۰۲۶ سند) ناشی از کار و ۹۰ درصد (۱۰.۸۷۲.۳۱۵ سند) غیر ناشی از کار بوده است.
نیکو پور با اشاره به ۱.۱۱۰.۵۹۴.۵۵۴ مراجعه سرپایی به پزشکان در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی، گفت: ۶۷ درصد این تعداد، مراجعه به پزشک، ۲۶ درصد مراجعه به پزشک متخصص و ۷ درصد نیز مراجعه به دندانپزشک بوده است.
تعداد افراد تحت پوشش درمان با ۱۵۷ درصد افزایش، از ۱۶.۹۰۰.۴۶۳ به ۴۳.۴۷۵.۵۴۸ رسیده است.
در نتیجه میزان شاخص «نسبت تعداد افراد تحت پوشش درمان به تخت فعال» ۱.۲ برابر شده است.
۴۲ درصد از مجموع پزشکان و دندان‌پزشکان طرف قرارداد در سال ۱۳۹۸، پزشک عمومی، ۴۷ درصد پزشک متخصص و ۱۲ درصد دندانپزشک بوده‌اند.
مجموع نسخ سرپایی مربوط به پزشکان مستقل طرف قرارداد طی این دوره ۱.۴۰۴.۱۸۳.۳۲۷ نسخه بوده که ۵۳ درصد مربوط به پزشکان عمومی، ۴۴ درصد مربوط به پزشکان متخصص و ۳ درصد مربوط به دندان‌پزشکان است.
تعداد کل نسخ سرپایی رسیدگی و پرداخت شده در مراکز درمانی طرف قرارداد این دوره، ۵۶.۷۱۶.۹۱۴ نسخه بوده است.