خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 04 بهمن 1399
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

آخرین اخبار به صورت آنی در موتور جستجوی خبیر:
جستجو در میان 2075956 خبر

مناسک عاشورایی و شرایط کرونایی؛ رویکرد دنیاگرایانه به هستی و بنیان جامعه؟

مشرق | فرهنگی و هنری | پنجشنبه، 27 شهریور 1399 - 11:49
ستاد کرونا در واقع مباحثات را به سمت غلبه رویکرد دنیاگرایانه یا ضددینی و غیردینی سوق داده است که مطابق آن دولت و دستگاه‌های دولتی در کارهای کشور خود را ملزم به رعایت رویکرد دینی و ملاحظات شرعی نمی‌بینند، با اینکه ظاهرا این ستاد اهداف و مقاصد دین را رعایت می‌کرده است اما پیگیری نحوه عملکرد آن خلاف آن را نشان می‌دهد.
ستاد،محرم،كرونا،مراسم،قطبي،برگزاري،مباحثات،تصميمات،شرايط،بحث ...

خلاصه خبر

این چالش‌ها که ناشی از شرایط خاص کرونایی بود، نوعی صف‌بندی مشخص در مباحثات طرف‌ها به وجود آورد.
طرف‌های اصلی این مباحثات، ستاد کرونا از یک سو بود که بعضی مسئولان و دیگر افراد یا سازمان‌های درگیر در مبارزه با کرونا آنها را همراهی می‌کردند.
برای تسهیل بحث از این گروه تحت‌عنوان ستاد مراسم محرم یاد می‌کنیم، گرچه تشکلی به‌نام ستاد محرم وجود نداشت که شامل همه افراد و تشکل‌های طرف مقابل ستاد کرونا باشد.
محور اصلی چالش میان دو طرف که هریک را طرفداران یا مخالفانی همراهی می‌کردند، برگزاری یا عدم‌برگزاری مراسم محرم در شرایط کرونایی و چگونگی آن بود، تفصیل مباحثات میان دو گروه و سیر یا پایان آن موضوع بحث حاضر نیست بلکه شکل خاص استدلال‌ها و نوع مواجهه طرفین بحث نسبت به یکدیگر، موضوع این نوشتار است.
علل یا دلایل پیدایی این وضعیت خاص نیز به بحث حاضر ربطی ندارد.
در مباحثات مربوط به کرونا و محرم موضوع بحث برگزاری یا عدم‌برگزاری مناسک محرم در تمامیت آن بود که در صورت توافق بر سر انجام مراسم، باید توافق با بحث درمورد شرایط برگزاری مراسم تکمیل می‌شد.
اما در حالات قطبی مباحثات محرم و کرونا، مخالفت مطلق و بی‌قید و شرط با مراسم محرم آن قطبی بود که حتی با رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی نیز برگزاری مراسم محرم، ولو در یک مورد را نمی‌پذیرفت.
درحالت قطبی ستاد محرم خواهان برگزاری مراسم محرم در شرایط معمولی بود، چنانچه گویی بیماری و شرایط کرونایی اصلا وجود ندارد.
با اینکه منطق بحث و گفت‌وگو معمولا طرفین را به سمت دفاع و استدلال له یا علیه یا حالات قطبی می‌کشاند، اما در موضوعات اجتماعی قطبی شدن مطلوبیت ندارد چون احتمال جدلی شدن مباحثه و خروج بحث از تلاش برای کشف حقیقت را افزایش می‌دهد.
این وضعیت و میل به قطبی‌شدن بحث در موضوعات اجتماعی در تضاد با هدف و منطق بحث است که حصول توافق است.
در این امور مباحثه باید نسبت دوری از قطب‌ها برده شود چون توافق در جایی میان دو قطب اتفاق می‌افتد.
در مباحثات محرم و کرونا بحث و استدلال از همان آغاز در مسیر نادرستی حرکت کرد و قطبی شد تا جایی‌که در مراحلی با افزایش مجادلات به‌نظر می‌رسید توافق ناممکن شده است.
درحقیقت حصول توافق و عدم بروز تنش و درگیری میان ستاد کرونا یا مسئولان و دولت با مردم نتیجه درونی مباحثات و حصول توافق رضایتمندانه نسبت به تصمیمات و ابلاغیه‌های ستاد کرونا نبود، بلکه در نتیجه مداخلات حکیمانه رهبری به‌نفع ستاد به دست آمد؛ درواقع بدون مداخلات ایشان به نفع ستاد و دستورات و رهنمودهای پی‌درپی به مردم، قطبی شدن تصمیمات و دستورات ستاد کرونا که در مقاطعی به افزایش مجادلات ستاد کرونا با ستاد محرم یا مردم و علما می‌انجامید، به تنش و درگیری ختم می‌شد.
اما این وضعیت و سیر آن تا پایان مراسم تاسوعا و عاشورا پی آمد و تبعات خطرناک و نادرستی داشت که توجه و حساسیت جدی و هوشیارانه‌ای می‌طلبد.
آنچه حساسیت و مواجهه عقلایی می‌طلبید، تشدید مباحثات تا سر حد جدلی شدن یا تشدید تنش‌زای آن نیست، قطعا به مناقشات جدلی و تنش میان دولت و مردم به هیچ روی خوشامد گفته نمی‌شود، لکن بیش از شکل ساخته و سیر تنش‌زای آن، پیامدهای محتوایی آن اهمیت دارد.
بی‌تردید صرف آگاهی اندک از حساسیت‌های اجتماعی و بنیان‌های هویتی جامعه کفایت می‌کند تا شخص بفهمد مباحثات کرونایی در مورد محرم در چه مسیر خطرناکی حرکت کرده است!
با این حال، ختم مباحثات کرونایی و محرم به این وضعیت که مردم ستاد کرونا و درواقع دولت را در مقابل محرم و مناسک عاشورایی ببینند پایان کار نبوده است.
حقیقت این است که مباحثات مذکور آگاهانه و ناخواسته به این پایان و نتایج نرسیده است.
هوشمندی زیادی نمی‌خواهد تا با پیگیری این مباحثات و نوع رویکرد و برخورد تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب با این مباحثات و محرم که توسط مجموعه‌ای از نیروها، افراد با رسانه‌های داخلی همراهی می‌شود، این حقیقت را دریافت که مباحثات مذکور آگاهانه و عامدانه به چنین نقطه و نتایجی رسیده‌اند.
به این معنا، ستاد کرونا با قطبی کردن مباحثات وضعیتی را موجب شد که مطابق آن گویی گروه‌هایی متعلق به دو سرزمین متفاوت و بی‌ارتباط با یکدیگر می‌کوشند هریک اهداف و مقاصد خود را بدون توجه به دیگری پیش ببرند، درحالی که توافق مستلزم زمینه و فضای مشترکی بود که قبول مشروعیت اهداف طرفین و رعایت احترام با بحث و گفت‌وگو و حرکت از وضعیت قطبی به سمت میانه با مصالحه به دست‌ آید.
درنتیجه ستاد کرونا آگاهانه و عامدانه یا ناآگاهانه و ناخواسته مباحثات را به سمتی سوق داد که ضدانقلاب و دشمنان خواهان آن بود و کارزار تبلیغاتی سنگین در جهت آن به راه انداختند.
دراین میان، اظهارات و اقدامات بعضی از نهادها و افراد مسئول به تشدید این وضعیت نادرست و تقویت اشکال قطبی بحث کمک می‌کرد.
نقطه آغاز بحث ستاد کرونا در مورد محرم عدم‌جواز مطلق برگزاری مراسم بود که در نتیجه فشارهای مردمی و تذکر رهبری به سختی تن به تغییر این نظر داد.