سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

فرضیه‌هایی برای منشاء بوی نامطبوع

انتخاب | اجتماعی و حوادث | چهارشنبه، 19 دی 1397 - 23:04
دبیر کارگروه ملی زلزله درباره اینکه آیا گستردگی بوی نامطبوع در تهران به زلزله و فعالیت دماوند مربوط می‌شود، پاسخ داد.
اللهي،بو،نامطبوع،ملي،بررسي،دليل،نامه،پاسخ،شهرهاي،احتمال،دبير ...

خلاصه خبر

دبیر کارگروه ملی زلزله درباره اینکه آیا گستردگی بوی نامطبوع در تهران به زلزله و فعالیت دماوند مربوط می‌شود، پاسخ داد.
وی ادامه داد: البته اگر این فرضیه هم رد شود باید به دنبال علت‌های دیگری باشیم .در مورد فعلی به دلیل مخالفت جهش وزش باد نسبت به کوه دماوند این بو از آن ناحیه نیامده است.
همچنین در بررسی انجام شده، بویی که در شهر پیچیده بود در هر ناحیه به صورت های مختلف بوی زباله سوخته یا لجن وگاز استشمام شده است.
در مورد احتمال لرزش زمین وایجاد بو به این دلیل هم نباید احتمال را هر چقدر کوچک نادیده بگیریم، در بررسی مربوط به زلزله در اثر فشار وتنش قبل زلزله در خلل وفرج هایی که گاز بوده خروج داریم .در این گزارش همه موارد بررسی شد ودر جمع بندی هیچ ارتباط معناداری با هیچ یک از عوامل نداشتیم.این نتیجه به دلیل نبود سنجه‌های مربوط به این عامل است.