سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

اطلاع رساني شفاف لازمه حيات بنگاه هاي اقتصادي

انتخاب | اقتصادی | چهارشنبه، 19 دی 1397 - 23:03
ارتباطات نزدیک تر و همراه با درک متقابل بنگاه هاي اقتصادي و رسانه ها بسیاری از نارسایی ها در تعاملات دوطرف را حل خواهد كرد و به اطلاع رسانی دقيق، شفاف و به موقع در رونق توليد و اصلاح روندهای نادرست در تصمیم گیری ها، اجراي پروژه هاي توسعه محصول و معرفي محصولات جديد کمک زيادي خواهد كرد.
توليدي،ارتباطات،مديرعامل،نقش،منطقي،اطلاع،مديران،رساني،تعامل، ...

خلاصه خبر

تعامل منطقي بنگاه های اقتصادی با رسانه های جمعي در عصر دانایی و ارتباطات ضرورتي انكارناپذير است و مدیران اقتصادی مي توانند با شناخت صحيح مکانیزم و کارکرد رسانه ها به درستی از ظرفيت هاي موجود آن ها استفاده کنند.
اطلاع رساني شفاف و به دور از بزرگ نمايي در برخورد با اصحاب رسانه و خبرنگاران، با رويكرد تعامل دوطرفه و اقناعي از ضرورت هاي هر بنگاه اقتصادي است كه مخاطبان زيادي در قالب مشتريان بالفعل و بالقوه دارند.
اميدوار هستيم تعامل منطقي و شفاف سايپا با رسانه ها، در همه سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي گسترش يابد و با اعتقاد به نقش و جايگاه رسانه ها به عنوان ركن اساسي توسعه و مشتريان و ذي نفعان به عنوان صاحبان اصلي يك بنگاه اقتصادي، تعاملات بنگاه ها و سازمان ها و اصحاب رسانه به كيفيت استانداردهاي ارتباطي جهان ارتباطات برسد.