خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 04 بهمن 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تاکید شورای شهر تهران بر افزایش انضباط مالی در برنامه سوم توسعه پایتخت

تسنیم | اجتماعی و حوادث | دوشنبه، 24 دی 1397 - 16:52
اعضای شورای شهر تهران بر افزایش انضباط مالی، شناسایی و حسابرسی بدهی‌های دولت به شهرداری همچنین کاهش میزان مصرف انرژی به میزان سالانه 10 درصد در در برنامه 5 ساله سوم شهر تهران تاکید کردند.
دولت،اجرايي،سود،حذف،صندوق،چارچوب،تبصره،پرداختند،مازاد،مكلف،خ ...

خلاصه خبر

شهرداری موظف است جدول زمان‌بندی و مکانیزم تسویه دیون و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی و بازپرداخت وام های دریافتی را در سال نخست برنامه تدوین و منابع موردنیاز برای پرداخت آن به تفکیک سال‌های برنامه پیش‌بینی و به شورا ارائه کند.
از صرفه‌جویــی حاصــل از تفاضل بین بهای تمام شــده مورد توافــق در تفاهم‌نامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول، 30 درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد تابعه به عنوان پرداخت غیرمستمر بر اساس دستورالعمل ابلاغی شهرداری و 70 درصد دیگر برای افزایش طرح های تملک دارای‌های ســرمایه‌ای مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص هزینه می‌شود که در نهایت اعضای شورای شهر تهران به حذف این ماده واحده و جایگزینی ماده 26 رای دادند.
به منظور وصول بدهی‌ها، شهرداری مجاز است هرگونه پرداخت غیرنقد دیون دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه بانکی، تهاتر، تسویه پایاپای و یا سایر روش‌ها را تا سقف تعیین شده در بودجه مصوب، پیگیری و اجرایی نماید
اعضای شورای شهر تهران سپس به بررسی ماده 36 از برنامه سوم توسعه شهر تهران پرداختند و این ماده نیز با 18 رای به تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.
- حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شــهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک تا پایان سال نخست برنامه
این ماده واحده با 13 رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
ماده (38) از دیگر موادی بود که اعضای شورای شهر تهران در نوبت صبح امروز به بررسی آن پرداختند که در این ماده واحده آمده است: به منظور حفظ ارزش دارایی‌های نقدی شــهرداری و فراهم نمودن زمینه اســتفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به شهرداری اجازه داده می‌شود، سالانه تا سقف حداکثــر 1000 میلیــارد ریال از محل منابع حاصــل از واگذاری زمیــن، پروانه و نیز سهم الشــرکه خود در پروژه های مشــارکتی، نسبت به خرید ســهام، اوراق و واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری که در بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار معامله می‌شود، با انجام بررسی‌های اقتصادی به نرخ روز تابلو بورس اقدام نماید.
تبصره 1: صندوق های یاد شده به صورت شخصیت حقوقی مستقل و در چارچوب قوانین حاکم بر بازار سرمایه فعالیت نموده و پس از اتمام پروژه و تسویه حساب با سرمایه‌گذاران طبق تشریفات قانونی منحل خواهد شد
اعضای شورای شهر تهران به تصویب این ماده واحده رای دادند.
در این ماده واحده آمده است: به منظور افزایش اتکای شهرداری به درآمدهای پایدار و ایجاد منابع نقدی پایدار جهت تامین مالی کمبود نقدینگی شهرداری به خصوص در ماه‌های ابتدایی سال؛ شهرداری موظف است در پایان هر سال هرگونه مازاد منابع حاصل از ردیف‌های درآمدی را نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره 5 بودجه سالانه را در حساب سپرده شــهرداری که با مجوز شورا تحت عنوان «حســاب ثبات‌ساز خزانه شهرداری» نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می شود واریز کند.
استفاده از این وجوه در سال‌های آتی تنها برای تامین جریان نقدی شهرداری در طول سال مجاز است و شهرداری موظف است تا پایان ســال مالی کلیه منابع برداشت شــده و مازاد درآمدهای ردیف‌های مذکور را به حساب مذکور در بانک عامل واریز کند.
تبصره 2: شــهرداری مکلف اســت گزارش واریز و برداشــت به این حساب را به صورت ماهانه همراه با گزارش درآمد، هزینه به شورا ارائه کند.
در این ماده واحده آمده است: به منظور سامان‌بخشی، شفافیت و حاکم نمودن انضباط در حوزه مدیریت منابع غیرنقد، شــهرداری مکلف اســت حداکثر تا پایان ســال نخست برنامه نسبت به راه‌اندازی بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری با هدف شفاف‌سازی تعاملات میان مودیان بدهکار و طلبکار و تهاتر فی‌مابین با امکان اســتفاده از خدمات کارگزاران مجاز اقدام و دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در این بازار را برای تصویب به شورا ارائه کند.